وزیر خارجه امریکا از نقض آزادی‌های زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. او همچنان از وضع محدودیت‌های آموزشی بر زنان در کشور انتقاد کرده‌است. در ادامه نگرانی‌های جهانی از محدویت‌ها برعلیه زنان و دختران در افغانستان، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست «ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان» گفته […]

وزیر خارجه امریکا از نقض آزادی‌های زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. او همچنان از وضع محدودیت‌های آموزشی بر زنان در کشور انتقاد کرده‌است.

در ادامه نگرانی‌های جهانی از محدویت‌ها برعلیه زنان و دختران در افغانستان، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست «ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان» گفته که حکومت سرپرست آزادی‌های زنان و دختران و حقوق بشر را در افغانستان نقض کرده‌است. آقای بلینکن با ابراز نگرانی گفته که زنان و دختران در این کشور از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه و همچنان دانشگاه محروم شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزوده که برای زنان افغانستان فرصت‌های آموزشی و تجارتی فراهم می‌شود و کشورهای جهان مصمم اند از زنان و دختران افغانستان حمایت کنند:«ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان به زنان و دختران افغانستان در بخش تجارت نیز کمک خواهد کرد. دانشگاه تجارت و دانشگاه آرزونا کورس‌های مجازی رایگان را فراهم خواهد کرد. این ائتلاف به زنان افغانستان در سراسر جهان فرصت کار با مربیون را مساعد می‌کند و به پرسش‌های آنان در بخش‌های تجارت و کاریابی پاسخ می‌گوید و به آنان مشوره می‌دهد».

بلینکن با اشاره به محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان گفت که زیان آن به تمام شهروندان افغانستان می‌رسد؛ زیرا مشارکت زنان می‌تواند بیش از یک میلیارد دالر به این کشور سود به بار آرد که ۸۵ در صد مردم افغانستان خواهان آموزش دختران و زنان اند.

این نگرانی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که محدویت‌های کار زنان و آموزش دختران مؤقتی بوده و آنان بر خلاف کار زنان در کشور نبوده و در صدد آماده‌سازی فضای مناسب اند و تمامی حقوق زنان و دختران در پرتو شریعت اسلام تأمین است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv