دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ در گزارشی محدودیت‌‌های گسترده بر بانوان در افغانستان را فاجعه‌‌بار توصیف کرده و گفته که وضع محدودیت علیه بانوان در این کشور، خلاف تعهدات حکومت کنونی به‌جامعه جهانی است. درهمین‌حال، وزیر امور خارجه امریکا بار دیگر از رویکر حکومت سرپرست در قبال زنان افغانستان انتقاد کرده‌است. […]

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ در گزارشی محدودیت‌‌های گسترده بر بانوان در افغانستان را فاجعه‌‌بار توصیف کرده و گفته که وضع محدودیت علیه بانوان در این کشور، خلاف تعهدات حکومت کنونی به‌جامعه جهانی است.

درهمین‌حال، وزیر امور خارجه امریکا بار دیگر از رویکر حکومت سرپرست در قبال زنان افغانستان انتقاد کرده‌است. از سویی‌هم، شماری از فعالا عرصه حقوق بانوان حکومت کنونی را مسوول تامین حقوق بانوان دانسته و از حکومت سرپرست می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بر بانوان کشور را لغو کند.

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ در گزارشی محدودیت‌‌های گسترده بر بانوان در افغانستان را فاجعه‌‌بار توصیف کرده و گفته که وضع محدودیت علیه بانوان خلاف تعهدات حکومت کنونی این کشور به جامعه جهانی است. این نهاد منع آموزش، تحصیل و کار بانوان را نقض جدی قوانین بین‌‌المللی دانسته و آنرا اقدام تبعیض‌‌آمیز و فراقانونی می‌خواند.

در گزارش افزوده شده‌است: ″این عمل با اصول بنیادی سازمان ملل متحد من‌حیث یک جمعیت کامل سازمانی که براساس احترام به حقوق‌بشر و برابری بنا شده است و با تعهدات دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان مغایرت دارند. از این ‌رو، سازمان ملل نمی‌‌تواند دستور طالبان را در چنین شرایط بپذیرد یا از آن پیروی کند.″

در همین‌حال، انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا بار دیگر از رویکر حکومت سرپرست در قبال زنان افغانستان انتقاد کرده وگفته که علمان جهان اسلام مخالف سیاست‌های حکومت کنونی افغانستان در قبال بانوان در این کشورهستند: ″علمای جهان اسلام‌ ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران را مخالف با ارزش‌‌های اسلامی می‌‌دانند و گفتند که قرآن برای بانوان و مردان حق آموزش داده‌است.″

همزمان با این، شماری از فعالا عرصه حقوق بانوان حکومت کنونی را مسوول تامین حقوق انسانی و اسلامی بانوان دانسته و خوستار لغو محدودیت‌های وضع شده بر بانوان کشور شده‌اند.

گفتنی‌است سازمان ملل در ۱۴ ولایت کشور دفتر دارد و بیش‌تر بر بانوان و کودکان فعالیت می‌‌کند. چندی پیش حکومت سرپرست طی فرمان کار کارمندان زن در این سازمان را در ولایت ننگرهار ممنوع کرد. حکومت سرپرست؛ اما در اواخر ماه اپریل با سازمان صدای زن به‌توافق رسیده‌‍‌اند که در صورت تغییر نام این نهاد به‌سازمان “رفاه آسیب ‌پذیر” و جای گزینی مدیران مرد در راس آن، می‌تواند به‌کار خود ادامه دهد.