در ادامه‌ی گیرماندن اموال بازرگانان افغانستان در بندر کراچی پاکستان، یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که قرار است کانتینرهای کالاهای بازرگانان کشور به افغانستان انتقال ‌یابد، اما، در مورد زمان مشخص آن، جزئیات ارائه نکرده‌است. در ادامه‌ی گیرماندن کالاهای بازرگانان کشور در بندر کراچی پاکستان و افزایش نگرانی‌ها از زیان‎های ناشی […]

در ادامه‌ی گیرماندن اموال بازرگانان افغانستان در بندر کراچی پاکستان، یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که قرار است کانتینرهای کالاهای بازرگانان کشور به افغانستان انتقال ‌یابد، اما، در مورد زمان مشخص آن، جزئیات ارائه نکرده‌است.

در ادامه‌ی گیرماندن کالاهای بازرگانان کشور در بندر کراچی پاکستان و افزایش نگرانی‌ها از زیان‎های ناشی از آن، یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که پس از تکمیل یک روند قانونی، انتقال حدود ۳۵۰۰ کانتینر اموال بازرگانان افغانستان آغاز خواهد شد. خان جان الکوزی گفته که کانتینرهای که در لیست ممنوعه هستند خارج نخواهند شد، اما، کانتینرهای که در لیست ممنوعه نیستند، براساس اصول خارج شده و به شکل کاروان انتقال می‌یابند. آقای الکوزی گفته که تاکنون این روند آغاز نشده و چند روز زمان می‌برد.

قابل ذکر است که حدود ۴۰۰۰ کانتینر اموال بازرگانان افغانستان، دست‌کم از سه ماه به این‌سو در بندر کراچی گیر مانده‌است. درهمین حال، برخی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد می‌گویند که اگر در روند انتقال اموال بازرگانان بیشتر از این کند کاری صورت گیرد، سبب ضرر جبران ناپذیر به بازرگانان کشور خواهد شد.

بربنیاد برخی از گزارش‌ها، اسلام‌آباد در ۳ اکتبر تغییراتی را در موافقتنامه تجارت ترانزیتی “اپتا” با افغانستان ایجاد کرد و با وضع ۱۰ درصد مالیه بر اموال وارداتی بازرگانان افغانستان، انتقال برخی از محصولات را ممنوع ساخت، اما، اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در هفته گذشته، مالیه جدید بر محصولات وارداتی به افغانستان و سایر تغییرات در توافقنامه ترانزیت را رد کرد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv