با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، وضعیت تحصیلی، کار و آموزش زنان و دختران با گذر زمان رو به وخامت است و اینک دیپلمات‌های حکومت پیشین می‌گویند که زنان در افغانستان با تبعیض جنسیتی به‌گونه کامل مواجه هستند. در اعلامیه این دیپلومات‌ها آمده که محدودیت‌های زیادی بر حقوق اساسی […]

با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، وضعیت تحصیلی، کار و آموزش زنان و دختران با گذر زمان رو به وخامت است و اینک دیپلمات‌های حکومت پیشین می‌گویند که زنان در افغانستان با تبعیض جنسیتی به‌گونه کامل مواجه هستند.

در اعلامیه این دیپلومات‌ها آمده که محدودیت‌های زیادی بر حقوق اساسی مردم افغانستان، بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست به‌‌ویژه حقوق زنان وضع شده و زنان با انواع شکنجه روحی، روانی و تبعیض جنسیتی مواجه هستند. انجمن انسجام دیپلمات‌های دولت پیشین گفته است که زنان افغانستان خواهان دست‌یابی به‌حقوق اساسی‌شان در پرتو تعالیم اسلامی و حقوق بنیادین انسانی‌ اند.

با این حال، به ‌گفته‌ انجمن انسجام دیپلمات‌‌های دولت پیشین افغانستان، در حال حاضر جامعه‌ بین‌المللی، به‌‌ویژه کشورهای دخیل در قضایای افغانستان همچنان نظاره‌‌گر به‌وضعیت زنان و دختران در افغانستان بوده و نهادهای حقوق‌بشری بنابرملاحظات سیاسی، نیز از به‌رسمیت ‌شناسی تبعیض جنسیتی خودداری‌ می‌کنند.

این در حالی‌است که مقام حکومت سرپرست همواره گفته اند که محدویت های آموزشی و تحصیلی زنان و دختران به‌گونه موقتی بوده و آنان روی فراهم‌سازی فضای مناسب آموزشی و کار برای زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلامی و آموزه‌های دینی کار می‌کنند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv