انستیتوت صلح امریکا می‌گوید که حکومت سرپرست برای تمکین به خواسته‌های غرب در مورد حقوق‌ بشر و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، دلیل کم‌تری دارد. در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که تا زمانی که این حکومت پیش‌شرط‌های جهان را برای به‌رسمیت‌شناسی نپذیرد، به‌‌رسمیت شناخته نخواهد شد. انستیتوت صلح ایالات متحده می‌گوید که […]

انستیتوت صلح امریکا می‌گوید که حکومت سرپرست برای تمکین به خواسته‌های غرب در مورد حقوق‌ بشر و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، دلیل کم‌تری دارد. در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که تا زمانی که این حکومت پیش‌شرط‌های جهان را برای به‌رسمیت‌شناسی نپذیرد، به‌‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

انستیتوت صلح ایالات متحده می‌گوید که حکومت سرپرست دلیل کم‌تری برای تکمیل کردن خواسته‌های غرب در مورد حقوق‌ بشر و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان دارد. این نهاد درگزارش تازه‌اش افزوده که این حکومت به منابع جدید حمایت‌ از سوی قدرت‌های منطقه‌ای از جمله چین که دلیل برای اجرا نکردن شروط جهان است، دست یافته‌است.

در همین حال، شماری دیگری از آگاهان سیاسی می‌گویند تا زمانی که حکومت کنونی به تشکیل حکومت که همه اقوام به‌گونه‌ مساویانه در آن نقش نداشته باشند، حاضر نشوند، مشکلات سیاسی و اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.

عملی نکردن شروط جهان که همانا مبارزه با تروریزم، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان اند، ظاهراً بزرگ‌ترین دلیل به‌رسمیت نشناختن حکومت سرپرست با گذشت بیشتر از دو سال این حکومت به شمار می‌رود. با این حال، مقام‌های حکومت سرپرست همواره خواست‌های جامعه جهانی را دخالت در امور خود تعبیر کرده‌اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv