در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی در رابطه به اوضاع وخیم بشری افغانستان، دبیرکل سازمان ملل متحد بودجه ای را از صندوق اضطراری جهانی این سازمان به منظور مقابله با قحطی در بعضی از کشورها از جمله افغانستان، تصویب کرده‌است. براساس گزارش سازمان ملل، در حال‌حاضر، ۱۹ کشور با خطر کم‌بود بودجه و قحطی دچاراند که افغانستان […]

در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی در رابطه به اوضاع وخیم بشری افغانستان، دبیرکل سازمان ملل متحد بودجه ای را از صندوق اضطراری جهانی این سازمان به منظور مقابله با قحطی در بعضی از کشورها از جمله افغانستان، تصویب کرده‌است.

براساس گزارش سازمان ملل، در حال‌حاضر، ۱۹ کشور با خطر کم‌بود بودجه و قحطی دچاراند که افغانستان جز هشت کشور در معرض خطر قحطی است. در همین‌حال، برخی از پایتخت نشینان خواهان حمایت بیش‌تر نهادهای امدادی در افغانستان هستند و تاکید می‌کنند که در توزیع کمک‌ها باید حق به حق‌دار برسد. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش‌ها، در حال‌حاضر میلیون‌ها تن از شهروندان کشور غذای کافی برای خوردن ندارند و با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

پس از نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر وضعیت بد بشری در افغانستان، دبیر کل سازمان ملل متحد، حدود ۲۵۰میلیون دالر بودجه را از صندوق اضطراری جهانی این سازمان جهت رسیدگی به‌آسیب دیدگان که با بحران کم ‌بودجه و قحطی روبه‌رو اند، اعلام کرده‌است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل ″اوچا″ در خبرنامه‌ای گفته است که این پول از طریق صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل به ۱۹ کشور جهان اختصاص خواهد یافت که از این میان، هشت کشور از جمله افغانستان، در معرض قحطی و ۱۱ کشور دیگر با بحران کم ‌بودجه دچاراند.

در همین‌حال، شماری از باشندگان شهرکابل از نهادهای امدادی می‌خواهند تا به‌کسانی کمک کنند که آنان واقعا در زندگی مشکلاتی دارند و نیازمند کمک هستند. از طرفی، برخی از باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار را برای شهروندن کشور فراهم کند و در توزیع کمک‌ها، عدل را در نظر گیرد.

افغانستان در حالی جز هشت کشور روبه‌رو با قحطی قلمداد شده‌است که بربنیاد واپسین گزارش‌های نهادهای امدادی، میلیون‌ها تن غذای کافی برای خوردن ندارند و در حال‌حاضر با شرایط دشواری دست به‌گریبان اند.