دفتر هماهنگ‌کننده‌  کمک‌های بشردوستانه‌  سازمان ملل متحد ″اوچا″ بار دیگر از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده‌است. این نهاد گفته که شدت گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان به‌گونه بی‌‎پیشینه دامن گسترانده و دامن‌گیرتر خواهد شد. از جانب دیگر، برنامه جهانی غذا می‌گوید که با کم‌‍بود بودجه مواجه است و خواستار ادامه‌ حمایت جهان از کمک‌‌های […]

دفتر هماهنگ‌کننده‌  کمک‌های بشردوستانه‌  سازمان ملل متحد ″اوچا″ بار دیگر از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده‌است.

این نهاد گفته که شدت گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان به‌گونه بی‌‎پیشینه دامن گسترانده و دامن‌گیرتر خواهد شد. از جانب دیگر، برنامه جهانی غذا می‌گوید که با کم‌‍بود بودجه مواجه است و خواستار ادامه‌ حمایت جهان از کمک‌‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان شده‌است. در همی‎حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی کمک نهادهای کمک‌‎رسان را برای کاهش فقر بسنده نمی‌‎دانند.

دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد ″اوچا″ بار دیگر از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده و گفته است که شدت گرسنگی و سوتغذیه در افغانستان به‌طور بی‌پیشینه دامن گسترانده و دامن‌گیر‌تر خواهد شد. این نهاد امدادرسان در توییتی نوشته است که حدود ۱۵٫۵ میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه اند که ۲٫۷ میلیون تن در سطح اضطراری قرار دارند، از آن جمله ۳٫۲ میلیون کودک و ۸۴۰ هزار مادر باردار و شیرده از سوءتغذیه‌ حاد، شدید رنج می‌‌برند.

درهمین‌حال شماری از آگاهان مسایل اقتصادی کمک نهادهای کمک‌رسان را برای کاهش فقر بسنده نمی‌دانند. آنان خواهان ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای در کشور شده‌اند.

گفتنی‌است که برنامه جهانی غذا چندی قبل گفته بود که به‌‌خاطر کم‌بود بودجه، کمک‌های غذایی خود را در افغانستان کاهش داده‌‎است که در نتیجه ۸ میلیون نیازمند از کمک محروم شده‌‌اند. از جانب دیگر این کارل اسکائو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا خواستار ادامه‌ حمایت جهان از کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان شده‌است.