روسیه و شش کشور همسایه افغانستان انجمنی را ایجاد کردند تا از طریق آن راه‌های دست‌یابی به صلح دوامدار در افغانستان را به بحث بگیرند. این کشورها در نشست افتتاحیه این انجمن، خواهان آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شدند. وزارت خارجه اوزبیکستان گفته که نمایندگان این کشورها تاکید کردند که با برگشت پول بانک مرکزی […]

روسیه و شش کشور همسایه افغانستان انجمنی را ایجاد کردند تا از طریق آن راه‌های دست‌یابی به صلح دوامدار در افغانستان را به بحث بگیرند.

این کشورها در نشست افتتاحیه این انجمن، خواهان آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شدند. وزارت خارجه اوزبیکستان گفته که نمایندگان این کشورها تاکید کردند که با برگشت پول بانک مرکزی افغانستان در قدم نخست معاش آموزگاران و داکتران پرداخته شود و در عین‌حال، از بخشی از جمعیت که در وضعیت دشوار قرار دارند، حمایت صورت بگیرد.

در ادامه‌ی تلاش کشورهای همسایه افغانستان به منظور تامین صلح‌و‌ثبات در منطقه، روسیه و شش کشور همسایه افغانستان انجمنی را ایجاد کردند تا از طریق آن راه‌های دست‌یابی به صلح دوامدار در افغانستان را به بحث بگیرند.

این کشورها در نشست افتتاحیه این انجمن، خواهان آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شدند، دارایی‌های که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی منجمند شد.

وزارت خارجه اوزبیکستان گفته که نمایندگان این کشورها تاکید کردند که با برگشت پول بانک مرکزی افغانستان در قدم نخست معاش معلمان و داکتران پرداخته شود و در عین‌حال، از بخشی از جمعیت که در وضعیت دشوار قرار دارد، حمایت صورت بگیرد

وزارت خارجه ازبیکستان گفته که نمایندگان ویژه‌ی روسیه، چین، ایران، پاکستان، اوزبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان پلان دارند تا به طور معمول در مورد مسایل مرتبط به افغانستان صحبت کنند.

گفتنی‌است که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از ۹٫۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منحمد و دست‌رسی حکومت سرپرست را به آن قطع کردند.