پس از سقوط نظام پیشین در افغانستان و با آغاز حکومت سرپرست در کشور، موج بی‌پیشینه مهاجرت از حاک افغانستان به‌کشورهای همسایه چون؛ ایران و پاکستان ادامه داشته است. هرچند سیل مهاجرت‌ها از گذشته‌ها نیز وجود داشته و همواره از رفتار ناشایست با مهاجران افغانستان، از بازداشت‌ها تا خشونت‌های فزیکی وجود داشه؛ اما این بار، […]

پس از سقوط نظام پیشین در افغانستان و با آغاز حکومت سرپرست در کشور، موج بی‌پیشینه مهاجرت از حاک افغانستان به‌کشورهای همسایه چون؛ ایران و پاکستان ادامه داشته است.

هرچند سیل مهاجرت‌ها از گذشته‌ها نیز وجود داشته و همواره از رفتار ناشایست با مهاجران افغانستان، از بازداشت‌ها تا خشونت‌های فزیکی وجود داشه؛ اما این بار، از بازداشت ۸۰۰ مهاجر افغانستان در خاک پاکستان خبر می‌رسد و دولت این کشور گفته که از میان ۸۰۰ پناهجوی که بازداشت کرده‌اند، ۴۰۰ تن کارت اقامت داشتند آزاد شدند و ۳۷۵ تن دیگر، به‌دلیل نداشتن مدرک از خاک این کشور اخراج و به‌افغانستان منتقل خواهند شد. درهمین‌حال، دادگاه عالی اسلام‌‌آباد گفته که نباید افرادی که در جستجوی پناهندگی در کشورهای سوم هستند زندانی شوند.

این درحالی‌است که چندی پیش رسانه‌‌های پاکستانی گزارش داده بودند که کابینه این کشور طرح اخراج یک‌‌ونیم میلیون پناهجوی بدون مجوز اقامت را تصویب کرده‌است. تصویب این طرح نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جمعیت پناهجویان افغانستان در پاکستان برانگیخته است.

بر اساس آمار کمیساری امور پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از سه میلیون و هفتصد هزار پناهجوی افغانستان در پاکستان به ‌سر می ‌برند که تنها یک میلیون و سه صد هزار تن آنان اقامت رسمی دارند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv