بانک جهانی تازه‌گزارش خود درباره جایگاه زنان در اقتصاد و تجارت را منتشر کرده‌است. در این گزارش بانک جهانی افغانستان در قعر جدول رده‌بندی جهانی قرار گرفته‌است. این بانک در این گزارش نوشته که ارزیابی‌هایش نشان می‌دهد که محدودیت ها علیه زنان افغانستان و سیاست‌های این حکومت در قبال زنان، موانع زیادی بر سرراه توانمندی […]

بانک جهانی تازه‌گزارش خود درباره جایگاه زنان در اقتصاد و تجارت را منتشر کرده‌است. در این گزارش بانک جهانی افغانستان در قعر جدول رده‌بندی جهانی قرار گرفته‌است.

این بانک در این گزارش نوشته که ارزیابی‌هایش نشان می‌دهد که محدودیت ها علیه زنان افغانستان و سیاست‌های این حکومت در قبال زنان، موانع زیادی بر سرراه توانمندی اقتصادی بانوان در افغانستان به وجود آورده است.

کارشناسان بانک جهانی ده شاخصه را از جمله آزادی گشت‌وگذار، وضعیت محل کار، میزان دریافت حقوق و امتیاز، حقوق مادران، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، مراقبت از کودکان، امنیت، وضعیت ازدواج و حقوق بازنشستگی را در این گزارش ارزیابی کرده‌اند.

در گزارش این بانک، تاثیر قوانین بر فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی زنان در یکصد و نود کشور جهان بررسی شده است.

این درحالیست که حکومت سرپرست بارها اعلام کرده که در صدد ایجاد زمینه‌های کاری و آموزشی مناسب برای زنان و دختران در پرتوی شریعت اسلام است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv