در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت بداقتصادی در کشور، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که این نهاد به بیش از ۴ میلیون نیازمند در افغانستان کمک‌های نقدی و غذایی توزیع‌ کرده‌است. درهمین حال، شماری از آگاهان اقتصادی کمک‌های جهانی را برای بهبود اقتصاد کشور موثر می‌دانند. فرارسیدن فصل زمستان و وقوع زلزله‌های پسین و موج بزرگ […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت بداقتصادی در کشور، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که این نهاد به بیش از ۴ میلیون نیازمند در افغانستان کمک‌های نقدی و غذایی توزیع‌ کرده‌است. درهمین حال، شماری از آگاهان اقتصادی کمک‌های جهانی را برای بهبود اقتصاد کشور موثر می‌دانند.

فرارسیدن فصل زمستان و وقوع زلزله‌های پسین و موج بزرگ برگشت‌کنندگان از پاکستان، چالش‌های زیادی برای اقتصاد و شهروندان کشور به وجود آورده‌است و نیاز شهروندان نسبت به هر زمان دیگر در سطح بلندی قرار دارد و اکنون برنامه جهانی غذا در صفحه اکس خود نوشته که بیش از ۴ میلیون نیازمند در افغانستان کمک‌‌های نقدی و غذایی توزیع‌ کرده‌است. پیش از این، برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد از کاهش بودجه این سازمان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که با کاهش منابع مالی یک میلیون مادر در افغانستان و فرزندان‌شان از دریافت کمک غذایی محروم خواهد شد.

پیش از این وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان حکومت سرپرست اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا وعده کمک ۱۴۲ میلیون یورویی به مهاجران برگشت‌کننده از پاکستان به افغانستان را داده است.

این کمک‌ها جهانی در حالی وارد کشور می‌شود که با رویکارآمدن حکومت سرپرست در کشور و وضع محدویت‌ها، به‌ویژه محدویت‌های کاری علیه زنان در ادارت خصوصی کمک‌های جهانی به‌گونه‌ای چشم‌گیری به‌دلیل از دست‌دادن کارمندان زن، کاهش پیدا کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv