در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر در کشور، مسوول بخش افغانستان برنامه جهانی غذا، وضعیت معشیتی در کشور را نا امید کننده خوانده و گفته است که این سازمان بودجه برای کمک به ۱۰ میلیون شهروند افغانستان که زیر خط فقر زند‌گی می‌‌کنند را ندارد. هسیائو وی ‌لی، مسوول بخش افغانستان این سازمان گفته است […]

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر در کشور، مسوول بخش افغانستان برنامه جهانی غذا، وضعیت معشیتی در کشور را نا امید کننده خوانده و گفته است که این سازمان بودجه برای کمک به ۱۰ میلیون شهروند افغانستان که زیر خط فقر زند‌گی می‌‌کنند را ندارد. هسیائو وی ‌لی، مسوول بخش افغانستان این سازمان گفته است که پس از تسلط دو باره حکومت سرپرست در افغانستان، حدود ۲۳ میلیون تن با گرسنه‌گی شدید روبه‌‌رو شده‌‌اند. به گفته وی، هم اکنون حدود ۱۵ میلیون تن در افغانستان دچار قحطی شدید هستند که از این میان، برنامه جهانی غذا به‌‌دلیل کمبود بودجه توان رساندن کمک به ۱۰ میلیون تن آنان را ندارد: ″بزرگترین نگرانی من این است در حالی که این نیازها اندکی کاهش یافته، اما تا حد زیادی برآورده نشده‌اند″.

برنامه جهانی غذا برای تامین مالی عملیات کمک غذایی به افراد نیازمند در سال روان میلادی در افغانستان، به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد. این سازمان تصریح کرده‌است که در کنار کووید نزده، تسلط دوباره حکومت سرپرست و خشک‌سالی و جنگ اوکراین نیز بر قیمیت مواد غذایی در افغانستان تاثیر داشته است.

این در حالی است که برنامه غذایی جهان در هفته گذشته اعلام کرد که به احتمال زیاد حاصلات گندم در سال روان میلادی، به‌‌دلیل خشک ‌سالی پی‌‌هم در افغانستان کاهش یابد.