ضمیر کابلوف، نماینده‌‌ی ویژه‌ی ولادیمیر پوتین، رییس‌‌جمهور روسیه در امور افغانستان خبرداده است که قرار است هفته ‌آینده نشستی در مورد افغانستان در مسکو برگزار شود. کابلوف گفته است که این نشست بین دبیران شوراهای امنیت کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، هند و چین برگزار خواهد شد. او افزوده که شرکت‌ کنندگان منطقه‌‌ای خواهد بود. آقای […]

ضمیر کابلوف، نماینده‌‌ی ویژه‌ی ولادیمیر پوتین، رییس‌‌جمهور روسیه در امور افغانستان خبرداده است که قرار است هفته ‌آینده نشستی در مورد افغانستان در مسکو برگزار شود.

کابلوف گفته است که این نشست بین دبیران شوراهای امنیت کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، هند و چین برگزار خواهد شد. او افزوده که شرکت‌ کنندگان منطقه‌‌ای خواهد بود. آقای کابلوف در مورد حضورمقام‌های کنونی کابل در این نشست چیزی نگفته است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان می‌گویند که در این نشست نیز مانند نشست‌های دیگر، بر شکل‌گیری حکومت‌فراگیر در افغانستان تاکید خواهد شد.

ضمیر کابلوف، نماینده‌‌ی ویژه‌ی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که قرار است هفته‌ی‌ آینده نشستی در مورد افغانستان در مسکو برگزار شود. کابلوف گفته است که این نشست بین دبیران شوراهای امنیت کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، هند و چین برگزار خواهد شد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان می‌گویند که در این نشست نیز مانند نشست‌های دیگر بر شکل‌گیری حکومت‌فراگیر در افغانستان تاکید خواهد شد.

آقای کابلوف در مورد حضورمقام‌های کنونی کابل در این نشست چیزی نگفته است. ظاهرا به نظر می‌‌رسد روسیه از آنان برای اشتراک در این نشست دعوت نکرده‌است. از سویی‌هم، شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که تا زمانی که حکومت سرپرست افغانستان نگرانی‌های کشورهای منطقه و جامعه جهانی را بر طرف نسازد، بحران مشروعیت سیاسی کماکان باقی خواهد ماند.

گفتنی‌است که پیش از این، دور چهارم رای‎‌‌زنی‌های چند جانبه در مورد افغانستان بین مقام‌‌های ارشد امنیتی در ۲۷ می سال ۲۰۲۲ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود.