پنجمین نشست چندجانبه دبیران شورای امنیت در مورد مسایل افغانستان در مسکو برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست از وضعیت کنونی افغانستان نگرانی کرده و بر بهبود اوضاع در این کشور تاکید کردند. دبیر شورای امنیت روسیه از وضعیت کنونی افغانستان نگرانی کرده و گفته است که، اگر به وضعیت افغانستان تواجه نشود، این وضعیت […]

پنجمین نشست چندجانبه دبیران شورای امنیت در مورد مسایل افغانستان در مسکو برگزار شد.

شرکت کنندگان این نشست از وضعیت کنونی افغانستان نگرانی کرده و بر بهبود اوضاع در این کشور تاکید کردند. دبیر شورای امنیت روسیه از وضعیت کنونی افغانستان نگرانی کرده و گفته است که، اگر به وضعیت افغانستان تواجه نشود، این وضعیت می‌‌تواند به تمام کشورهای منطقه سرایت کند. در همین‌حال، دبیر شورای امنیت ایران بر ایجاد حکومت‌فراگیر با مشارکت تمام اقوام در افغانستان تاکید کرده و گفته که، تشکیل حکومت فراگیر سبب صلح دایمی در افغانستان خواهد شد. این در حالیست که مقام های حکومت سرپرست همواره گفته  اند که حکومت کنونی همه شمول است.

پس از نگرانی‌ها جهان در مورد وضعیت نا به سامان افغانستان، در پنجمین نشست دبیران شورای امنیت در مسکو، شرکت کنندگان از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. در این نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای روسیه، ایران، هند، چین، تاجیکستان، قرغیزستان، اوزبیکستان، و ترکمنستان شرکت کرده‌اند. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تاخیر بیشتر در مشارکت همه اقوام در حاکمیت افغانستان مشکلات این کشور را بیشتر می‌‌کند. علی شمخانی با اشاره به تاثیرگذاری مستقیم شرایط امنیتی در افغانستان بر همسایگان این کشور گفت که ایجاد امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان اولویت اصلی ایران است.درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که بدون حضور نماینده افغانستان این نشست بی‌نتیجه خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با توضیح اینکه تلاش جمعی همسایگان به تنهایی نمی‌تواند زمینه ‌ساز ایجاد صلح‌وثبات پایدار در افغانستان باشد، راه بیرون رفت از بی‌ثباتی را اراده و اقدامات ملموس حکومت سرپرست و سایر بازیگران داخلی آن دانست.

در همین‌حال، حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در افغانستان در مصاحبه با استپوتینک با نگرانی از فعالیت گروه داعش در افغانستان بار دیگر امریکا را متهم کرد که از این گروه در افغانستان حمایت می‌کند.

این درحالی‌است که دبیر شورای امنیت روسیه در پنجمین نشست درباره افغانستان در مسکو گفت که عمل‌کرد امریکا سبب فقر و بی‌ثباتی در افغانستان شده‌است.