مسوولان نهادهای حامی رسانه‌ها از موجودیت مشکلات فرا راه رسانه‌ها و محدودیت‌ها علیه کار خبرنگاران در کشور نگرانی می‌کنند. مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان از حکومت خواست که از رسانه‌های کشور به‌ویژه خبرنگاران حمایت کند. او هم‌چنان از کندی کار کمیسیون تخطی رسانه‌ها نیز انتقاد کرد. درهمین‌حال، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون […]

مسوولان نهادهای حامی رسانه‌ها از موجودیت مشکلات فرا راه رسانه‌ها و محدودیت‌ها علیه کار خبرنگاران در کشور نگرانی می‌کنند.

مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان از حکومت خواست که از رسانه‌های کشور به‌ویژه خبرنگاران حمایت کند. او هم‌چنان از کندی کار کمیسیون تخطی رسانه‌ها نیز انتقاد کرد. درهمین‌حال، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون تخطی رسانه‌ها کارهای مقدماتی‌اش را آغاز کرده و با نهادهای امنیتی توافقنامه‌های به امضا رساند که پس از این در امور رسانه‌ها مداخله نکنند.

از روز جهانی آزادی مطبوعات طی همایش در کابل بزرگداشت شد. در همایش چالش‌های رسانه‌ای و مشکلات فرا راه کار خبرنگاران به بحث گرفته شد. مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران در این همایش، با انتقاد از موجودیت محدودیت‌ها علیه کار رسانه‌ها به‌ویژه علیه زنان خبرنگار، از حکومت خواست که از رسانه‌ها حمایت کند. وی هم‌چنان از کندی کار کمیسیون تخطی رسانه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت که باید شورای عالی رسانه‌ها مطابق قانون نیز ایجاد شود.

درهمین‌حال، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت متعهد به‌حمایت از رسانه‌ها است. وی تاکید کرد که کمیسیون تخطی رسانه‌ها کارهای مقدماتی‌اش را آغاز کرده و با نهادهای امنیتی توافقنامه های به امضا رسانده تا در امور رسانه ها مداخله نکنند.

در این نشست مشکلات رسانه‌ای از چالش‌های عمده کار رسانه‌ها عنوان شد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تایکد کرد که تلاش دارند تا مشکلات اقتصادی رسانه‌ها را نیز حل کنند.

این در حالی‌است که سوم می به‌عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات در تمام کشورها گرامیداشت می‌شود. در افغانستان این روز در حالی بزرگداشت می‌شود که رسانه‌ها و خبرنگاران هنوز با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.