گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در افغانستان، رفتار حکومت کنونی را در قبال زنان و دختران در افغانستان ناپسند خوانده و گفته که وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در درازمدت تمام جمعیت افغانستان را متاثر می‌کند. در همین‌حال، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که سازمان ملل پیگیر مساله حقوق اساسی زنان […]

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در افغانستان، رفتار حکومت کنونی را در قبال زنان و دختران در افغانستان ناپسند خوانده و گفته که وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در درازمدت تمام جمعیت افغانستان را متاثر می‌کند.

در همین‌حال، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که سازمان ملل پیگیر مساله حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. همزمان با این نماینده‌ی بریتانیا در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد گفته که مردم افغانستان در بدترین وضعیت بشری قرار دارند. در عین‌حال، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست با رد این اظهارات، عملکرد سازمان‌های پشتی‌بان حقوق‌بشر را در تامین حقوق‌بشر در جهان قناعت بخش نمی‌داند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه‌‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در افغانستان با ارایه گزارشی به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد گفته است که رفتار حکومت کنونی در افغانستان با زنان و دختران اپارتاید جنسیتی بوده و ناپسند است. در این گزارش آمده که تاثیر وضع محدودیت‌‌ها بر زنان و دختران به‌گونهٔ ویران کننده بوده و در درازمدت تمام جمعیت افغانستان را متاثر می‌کند: ″پالیسی عمدی و سنجیده شده طالبان است تا حقوق‌بشری زنان و دختران افغانستان را انکار کرده و آنانرا از حیات عامه محروم کنند. این کار جرم بین‌‌المللی آزار جنسیتی شمرده می‌شود که به‌خاطر آن مقام‌‌های طالبان پاسخ‌گو قرار گرفته می‌توانند″.

در همین‌حال، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نشست کمیسیون زنان سازمان ملل متحد گفت که زنان و دختران در افغانستان از تمام عرصه‌های زنده‌گی حذف شده‌اند. وی تاکید کرد که سازمان ملل پیگیر مساله حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود: “پیام ما به مقام‌های طالبان این بود که زنان و دختران افغانستان دارای حقوق اساسی اند و ما هرگز از جنگیدن برای آنان دست نمی‌کشیم.

همزمان با این، سایمن مانلی، نماینده‌ی بریتانیا در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، در پنجاه‌ودومین نشست شواری حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در جینوا با اشاره به محدودیت‌‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان گفته است که خشونت خانواده‌گی در حال افزایش است و دختران به ‌جای رفتن به مکتب و برنامه‌ریزی آزادانه برای آینده‌‌شان، با سرنوشت ویرانگر ازدواج اجباری مواجه می‌شوند.

مانلی: “اگر زنان از آزادی خود استفاده کنند، در معرض خطر دست‌گیری، بازداشت و ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند″.

در عین‌حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست با رد این اظهارات، عملکرد سازمان‌های پشتی‌بان حقوق‌بشر را در تامین حقوق‌بشر در جهان موثر نمی‌داند.

از سویی‌هم شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند برای خود کفای افغانستان نیاز است دوش‌بادوش پسران دختران نیز تحصیل کنند. آنان از امارت اسلامی خواسته‌اند که برای بقای حکومت‌شان در کشور اجازه آموزش و تحصیل دختران و هم‌چنان کار زنان را بدهند.

این در حالی‌است اخیرا حکومت سرپرست در افغانستان پس از بازگشایی رسمی دانشگاه‌ها در افغانستان، مانع حضور دانشجویان دختر به‌دانشگاه‌های مناطق گرم سیر شد.