جان بولتون مشاور پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته‌است، که تهدید هراس‌افگنی با محوریت داعش، دوباره در افغانستان متمرکز شده‌است. وی می‌گوید که دولت ترامپ و بایدن درباره‌ای بیرون شدن از افغانستان به‌گونه مشترک مقصر اند. در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فعالیت و تهدید منطقه‌ای داعش، جان بولتون مشاور پیشین شورای امنیت ملی کاخ […]

جان بولتون مشاور پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته‌است، که تهدید هراس‌افگنی با محوریت داعش، دوباره در افغانستان متمرکز شده‌است. وی می‌گوید که دولت ترامپ و بایدن درباره‌ای بیرون شدن از افغانستان به‌گونه مشترک مقصر اند.

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فعالیت و تهدید منطقه‌ای داعش، جان بولتون مشاور پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته‌است، که تهدید هراس‌افگنی با محوریت داعش، دوباره در افغانستان متمرکز شده‌است. مشارو امنیت ملی پیشین امریکا می‌گوید که ترامپ و بایدن در تبدیل کردن افغانستان به لانه‌ای هراس‌افگنی با محوریت داعش خراسان مقصر اند. جان بولتون همچنان تأکید کرد که شاخه خراسان داعش مسئول یورش‌های مسکو و کرمان ایران است و هراس‌افگنی از سطح جهان از بین نرفته‌است: «دولت ترامپ و بایدن درباره‌ای بیرون شدن از افغانستان به‌گونه مشترک مقصر اند. بنابراین تاثیر کلی این بوده که اکنون تهدید هراس‌افگنی با محوریت داعش خراسان، دوباره در افغانستان متمرکز شده که این گروه نه تنها مسئول یورش هفته گذشته در مسکو است؛ بلکه مسئول یورش دو ماه پیش در ایران نیز بوده‌است. ما شاهد هستیم که هراس‌افگنی از سطح جهان از بین نرفته‌است».

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که حکومت سرپرست علیه داعش مبارزه جدی و آشکاری را انجام داده‌است و این گروه در حالت نابودی در افغانستان و هیچ تهدید تلقی نمی‌شود. آقای مجاهد همچنان می‌گوید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری دیگر تهدید نخواهد بود.

این در حالیست که حمله مرگ‌بار مسکو نگرانی‌ها از تهدید منطقه‌ای داعش شاخه خراسان را بالا برده‌است. این حمله با واکنش‌های جهانی مواجه شد و حکومت سرپرست با محکوم کردن آن گفت که انجام این حمله نقض آشکار ارزش‌های انسانی است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv