بیست و پنج مخالف مسلح پس از حمله بر پاسگاه های امنیتی در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند کشته شدند. در یک خبرنامه قول اردوی دوصد و پانزده میوند آمده است: مخالفان مسلح دیروز بر چندین پاسگاه امنیتی ارتش ملی در ولسوالی موسی قلعه حمله کردند که در پی حمله متقابل سربازان ارتش، بیست و […]

بیست و پنج مخالف مسلح پس از حمله بر پاسگاه های امنیتی در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند کشته شدند. در یک خبرنامه قول اردوی دوصد و پانزده میوند آمده است: مخالفان مسلح دیروز بر چندین پاسگاه امنیتی ارتش ملی در ولسوالی موسی قلعه حمله کردند که در پی حمله متقابل سربازان ارتش، بیست و پنج طالب کشته شدند و سی و دو تن دیگر زخم برداشته اند. خبر نامه افزوده است که در این درگیری یک سرباز ارتش ملی نیز شهید شده است.