در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت کنونی افغانستان پس از سقوط نظام پیشین و تسلط حکومت سرپرست در کشور، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که افغانستان وضعیت پیچیده‌‌ای دارد و ‌‌راه‌حل در این کشور، تشکیل یک حکومت فراگیر است. در ادامه‌ی در خواست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، حسین امیر […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت کنونی افغانستان پس از سقوط نظام پیشین و تسلط حکومت سرپرست در کشور، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که افغانستان وضعیت پیچیده‌‌ای دارد و ‌‌راه‌حل در این کشور، تشکیل یک حکومت فراگیر است.

در ادامه‌ی در خواست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران باردیگر بر تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان تأکید کرد. وی در نشستی در ایران گفت که ‌‌راه‌حل در افغانستان تشکیل حکومت فراگیر است.

این مقام ایرانی گفت در افغانستان شرایط پیچیده‌‌ای است و این کشور  زمانی می‌‌تواند در مسیر ثبات و امنیت قرار بگیرد که همه اقوام در اداره کشور نقش داشته باشند. آقای عبداللهیان همچنان افزوده که حکومت سرپرست بخشی از واقعیت افغانستان است؛ اما همه واقعیت این کشور نیست.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که باید حکومت سرپرست نظر به شایستگی، بدون درنظرداشت مذهب و جنسیت، افراد را در این حکومت به‌کار بگمارد.

این در حالیست که تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان، رفع نگرانی‌های منطقه‌ای از شروط اساسی جهان برای به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست است. اما همواره مقام‌های حکومت سرپرست می‌گویند که این حکومت به تمام شروط جهان عمل کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv