مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزار باردیگر بر تعامل مثبت جهان با افغانستان تأکید کرده‌است. معاون سیاسی ریاست‌الوزرا این درخواست را در نشست کمیسیون سیاسی مطرح کرده‌است. وی تأکید کرده‌است که حکومت سرپرست خواستار روابط مثبت و سازنده با منطقه و جهان بر اساس سیاست متوازن ‌است. در ادامه درخواست مقام های حکومت سرپرست بر تعامل […]

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزار باردیگر بر تعامل مثبت جهان با افغانستان تأکید کرده‌است. معاون سیاسی ریاست‌الوزرا این درخواست را در نشست کمیسیون سیاسی مطرح کرده‌است. وی تأکید کرده‌است که حکومت سرپرست خواستار روابط مثبت و سازنده با منطقه و جهان بر اساس سیاست متوازن ‌است.

در ادامه درخواست مقام های حکومت سرپرست بر تعامل مثبت جهان با این حکومت، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در نشست کمیسیون سیاسی در ارگ، باردیگر بر تعامل مثبت با جهان تأکید کرد. ارگ در صفحه اکس خود نوشته‌است که در این نشست بر تلاش مشترک برای حل و بهبود برخی مسایل سیاسی نیز تأکید شده‌است. بر اساس خبرنامه ارگ، مولوی عبدالکبیر در این نشست همچنان روابط سازنده و مثبت با منطقه و جهان بر اساس سیاست متوازن را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده‌است.

شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند تا زمانی ‌که حکومت سرپرست به خواست‌های جهان تن ندهد، این حکومت از سوی جهان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

این در حالیست که مبارزه باتروریزم، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت فراگیر از شروط اصلی جهان برای تعامل با حکومت افغانستان است. اما مقام های حکومت همواره گفته‌اند که شروط جهان از سوی آنان عملی شده و جهان برای تعامل با این حکومت بهانه گیری می‌کند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv