در ادامه نگرانی‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دختران در کشور، سازمان بین‌المللی مهاجرت، خواهان تامین حقوق زنان در افغانستان شده‌است. این اداره گفته که می‌توانند زمینه را برای زنان و دختران افغانستان فراهم بسازند که حقوق خود را دوباره به‌دست آورند. درهمین حال، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و لغو دیگر […]

در ادامه نگرانی‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دختران در کشور، سازمان بین‌المللی مهاجرت، خواهان تامین حقوق زنان در افغانستان شده‌است. این اداره گفته که می‌توانند زمینه را برای زنان و دختران افغانستان فراهم بسازند که حقوق خود را دوباره به‌دست آورند. درهمین حال، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و لغو دیگر محدودیت‌ها علیه زنان شدند.

بیشتر از دوسال از محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در کشور می‌گذرد و هنوزهم دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در تازه‌ترین مورد، سازمان بین‌المللی مهاجرت خواهان تامین حقوق زنان در افغانستان شده‌است. این اداره در شبکه ایکس نوشته که آنان مشترکا می‌توانند زمینه را برای زنان و دختران افغانستان فراهم بسازند که حقوق خود را دوباره به‌دست آورند. درهمین حال، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و لغو دیگر محدودیت‌ها علیه زنان شدند.

از سوی هم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که افغانستان کشور اسلامی است و شهروندان این کشور تمام حقوق خود را در پرتوی شریعت اسلام می‌خواهند. آقای مجاهد می‌گوید که آنان به‌دنبال فراهم‌سازی فضای مناسب کار و تحصیل برای زنان و دختران در کشور هستند.

این در حالیست که رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران یکی از شروط اصلی جهان برای تعامل با حکومت سرپرست افغانستان است. اخیرا رونالد نیومن، سفیر پیشن امریکا در افغانستان گفت که ممنوعیت آموزش و کار زنان، سبب شده‌است که حکومت افغانستان را جامعه جهانی به‌رسمیت نشناسد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv