در ادامه نگرانی‌های داخلی و خارجی از مسدود بودن مکتب‌ها به روی دختران، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران کشور شدند. با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، دورازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدو شد و همچنان دروازه […]

در ادامه نگرانی‌های داخلی و خارجی از مسدود بودن مکتب‌ها به روی دختران، شماری از فعالان حقوق زن باردیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران کشور شدند.

با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، دورازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدو شد و همچنان دروازه دانشگاه‌ها نیز به روی دختران دانشجو بسته شد. این امر واکنش‌های داخلی و خارجی فراوانی را در قبال داشت، واکنش‌هایی که نتایج مثبتی را تاکنون در قبال نداشته‌است. در همین حال، شماری از فعالان حقوق زنان باردیگر نسبت به ادامه محدودیت‌ها علیه زنان در کشور انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که ادامه این وضعیت به ضرر کشور تمام می‌شود که افغانستان را از مسیر توسعه عقب خواهد ماند.

شماری دیگری از فعالان حقوق زن می‌گویند که حکومت سرپرست باید به تمام زنان اجازه بدهد که در تمام بخش‌ها کار و فعالیت کنند. به باور آنان اجازه کار زنان در تمام بخش‌ها به معنای تآمین ثبات اقتصادی افغانستان است.

این در حالیست که مقام‌های حکومت سرپرست همواره اعلام کرده‌اند که ممانعت آموزش دختران مؤقتی است و تلاش‌ها برای ایجاد زمینه‌های بهتر آموزشی برای دختران جریان دارد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv