مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس‌الوزرا در دیدار با کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان مدعی سرکوب گروه داعش در کشور شده‌است. صفحه ایکس ارگ دیروز (یک‌شنبه، ۱ دلو) با نشر خبرنامه‌ای از دیدار مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس‌الوزرا با رافائلا آیودیس، کاردار نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان خبر داده‌است. در صفحه ایکس ارگ آمده که […]

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس‌الوزرا در دیدار با کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان مدعی سرکوب گروه داعش در کشور شده‌است.

صفحه ایکس ارگ دیروز (یک‌شنبه، ۱ دلو) با نشر خبرنامه‌ای از دیدار مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس‌الوزرا با رافائلا آیودیس، کاردار نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان خبر داده‌است. در صفحه ایکس ارگ آمده که معاون سیاسی رئیس‌الوزرا در این دیدار بر سرکوب گروه داعش در کشور تأکید کرده‌است. معاون سیاسی رئیس‌الوزرا افزون بر ادعای سرکوب گروه داعش مدعی شده که سرحدات افغانستان نیز زیر اداره حکومت سرپرست قرار دارد.

مولوی عبدالکبیر در این دیدار خواستار کمک اساسی اتحادیه اروپا در بخش‌های صحت، آموزش و ساخت زیربناهای افغانستان نیز شده‌است. براساس نوشه ارگ همچنان، کاردار نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان در این دیدار، نسبت به تداوم کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان اطمینان داده‌است.

معاون سیاسی رئیس‌الوزرا درحالی از سرکوب داعش در کشور سخن گفته که در آخرین مورد، این گروه مسئولیت حمله به کارمندان اداره تنظیم زندان‌ها در کابل را برعهده گرفت.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv