اتحادیه اروپا اعلام کرده است که آماده اعمال تحریم ‌های بیش‌تر بر آنعده از مقام‌های حکومت سرپرست است که در نقض حقوق‌بشر دست دارند. این اتحادیه ضمن وخیم خواندن وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان، از حکومت سرپرست خواسته است که روابط مستقیم و غیرمستقیم خود را با گروه‌‌های تروریستی قطع کند. اتحادیه اروپا هم‌چنان، بر حفظ […]

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که آماده اعمال تحریم ‌های بیش‌تر بر آنعده از مقام‌های حکومت سرپرست است که در نقض حقوق‌بشر دست دارند.

این اتحادیه ضمن وخیم خواندن وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان، از حکومت سرپرست خواسته است که روابط مستقیم و غیرمستقیم خود را با گروه‌‌های تروریستی قطع کند. اتحادیه اروپا هم‌چنان، بر حفظ ثبات در افغانستان تاکید کرده و آنرا به سود همه دانسته است. این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد می‌‌کنند و می‌گویند که به‌حقوق‌بشر در پرتوی آموزه‌های اسلامی پابند اند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده‌است که آماده اعمال تحریم ‌های بیش‌تر بر آنعده از مقام‌های حکومت سرپرست است که در نقض حقوق‌بشر دست دارند. این اتحادیه ضمن وخیم خواندن وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان، از حکومت سرپرست خواسته است که روابط مستقیم و غیرمستقیم خود را با گروه‌‌های تروریستی قطع کند. اتحادیه اروپا تاکید کرد که تحریم‌های آن مردم عادی افغانستان را متضرر نخواهد کرد. این نهاد روشن نکرده است که چه زمانی قصد معرفی تحریم‌‌های جدید را دارد.

این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد می‌کنند. اتحادیه اروپا هم‌چنان، بر حفظ ثبات در افغانستان تاکید کرده و آنرا به سود همه دانسته است. زیرا، به گفته این سازمان، ثبات در افغانستان از بی‌‌ثباتی در منطقه، تهدیدهای تروریستی، مهاجرت‌های اجباری و غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

حکومت سرپرست در آستانه‌ی سال نو و بازگشایی مکتب‌ها، بار دیگر به دانش‌آموزان دختر اجازه بازگشت به صنوف درسی را نداده است. با این حال، وزیر داخله حکومت سرپرست گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران موقتی است.