توماس نیکلاسون نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که وضعیت حقوق‌بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در افغانستان نگران کننده‌است. نیکلاسون در توییتی نگاشته که افغانستان به صلح‌و‌ثبات نیاز دارد تا در نتیجه اطمینان از برگزاری گفت‌وگوها در سطح ملی حاصل شود و یک نظام سیاسی فراگیر نیز به میان آید تا به‌نمایندگی از […]

توماس نیکلاسون نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که وضعیت حقوق‌بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در افغانستان نگران کننده‌است.

نیکلاسون در توییتی نگاشته که افغانستان به صلح‌و‌ثبات نیاز دارد تا در نتیجه اطمینان از برگزاری گفت‌وگوها در سطح ملی حاصل شود و یک نظام سیاسی فراگیر نیز به میان آید تا به‌نمایندگی از مردم، نظم قانونی را حاکم کند. این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حکومت جدید افغانستان فراگیر است و با تمام گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کند.

اتحادیه اروپا یک بار دیگر از وضعیت حقوق‌بشری و تهدیدهای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

در تازه‌ترین مورد، توماس نیکلاسون نماینده‌ی ویژه‌ی این اتحادیه برای افغانستان در توییتی نگاشته که وضعیت حقوق‌بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در این کشور نگران کننده‌است.

این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین است و حکومت جدید با تمامی گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کند.

نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا هم‌چنان گفته که افغانستان به صلح‌وثبات نیاز دارد تا در نتیجه اطمینان از برگزاری گفت‌وگوها در سطح ملی حاصل شود و یک نظام سیاسی فراگیر نیز به میان آید تا به نمایندگی از مردم، نظم قانونی را حاکم کند.

گفتنی‌است که با حاکم شدن حکومت سرپرست بر افغانستان، کشورهای جهان همواره از احتمال تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای تروریستان نگرانی کرده‌اند و برای تامین ثبات پایدار در کشور همیشه بر ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر در کشور نیز تاکید کرده‌اند.