پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، بسیاری از کشورهای جهان روابط ‌‌شان را با این کشور قطع کردند و حکومت سرپرست را فراگیر نمی‌دانند. درتازه‌ترین مورد هم، اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد درباره اوضاع حقوق‌بشری مردم افغانستان دربیانیه‌ای، خواستار ایجاد حکومت فراگیر در کشور شده‌است. در بیانیه‌ای این اتحادیه […]

پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، بسیاری از کشورهای جهان روابط ‌‌شان را با این کشور قطع کردند و حکومت سرپرست را فراگیر نمی‌دانند.

درتازه‌ترین مورد هم، اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد درباره اوضاع حقوق‌بشری مردم افغانستان دربیانیه‌ای، خواستار ایجاد حکومت فراگیر در کشور شده‌است. در بیانیه‌ای این اتحادیه آمده که ایجاد صلح پایدار در افغانستان وابسته به تشکیل حکومت فراگیر دراین کشور است. این در حالی‌است که آرنو پاولز رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان اوایل ماه جاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت که درخواست جامعه جهانی از حکومت افغانستان برای ایجاد دولت فراگیر و دادن حق کار و آموزش به زنان به معنای دخالت در مسایل داخلی افغانستان نیست. این درحالی‌است که حکومت سرپرست تشکیل حکومت فراگیر را از مسایل داخلی کشور می‌داند.

شماری دیگری از آگاهان سیاسی می‌گویند تازمانی که حکومت سرپرست به‌تعهدات جهانی عمل نکند، از سوی جهان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد. تشکیل حکومت فراگیر یکی از تعهدات حکومت سرپرست به جامعه جهانی است.

این در حالی‌است که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با آصف علی درانی نماینده نخست‌وزیر پاکستان در امور افغانستان بر ضرورت پشتی‌‍بانی از ابتکارات منطقه در چهارچوب همسایگان برای کمک به حل چالش‌های افغانستان تاکید کرد.