اداره ملی حفاظت از محیط زیست نشستی را به‌مناسبت تغییر اقلیم در کابل برگزار کرد. معین این اداره می‌گوید که افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای نقش کمتری دارد و همچنین از جهان خواست که به افغانستان کمک کنند. وی همچنین از نهادهای فعال در حوزه زیست محیطی خواست که با افغانستان همکار بوده و کمک […]

اداره ملی حفاظت از محیط زیست نشستی را به‌مناسبت تغییر اقلیم در کابل برگزار کرد. معین این اداره می‌گوید که افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای نقش کمتری دارد و همچنین از جهان خواست که به افغانستان کمک کنند. وی همچنین از نهادهای فعال در حوزه زیست محیطی خواست که با افغانستان همکار بوده و کمک کنند.

در کنار این، رییس موسسۀ رها در این نشست گفت که پدیده تغییر اقلیم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در سراسر جهان است و افغانستان نیز از این ناحیه، رنج می‌برد. او در ادامه تاکید کرد که در دوسال پسین، توجه به موضوع تغییر اقلیم اندک بوده و کاهش یافته‌است.

افزون بر این، حامدابراهیم که به نمایندگی از والی کابل در این نشست سخنرانی می‌کرد ضمن اشاره به دچار بودن شهرکابل با کمبود آب آشامیدنی گفت که نهادهای کمک‌رسان کارهای اساسی و بنیادی را در افغانستان عملی نمی‌کنند. او از نهادهای ذیربط خواست که روی پروژه‌های بنیادی در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

از طرفی، مامور سیاسی زون مرکز یوناما چالش تغییرات اقلیمی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود برای بشریت خواند: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود برای همه‌ی بشریت است. طی دو سال پسین، یوناما به مناطق مختلف در افغانستان سفر کرده و تاثیرت منفی تغییر اقلیم را دیده‌است. همچنین، ولایت کابل با مشکل کمبود آب آشامیدنی دچار است و برای همین منظور، یونیسف برای تامین آب آشامیدنی برای باشندگان کابل و برخی ولایت‌های دیگر، از وزارت انرژی و آب حمایت کرده است.″

این در حالیست که افغانستان، عضویت افغانستان در کنوانسیون چهارچوبی ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم در جون سال ۱۹۹۲ میلادی تصویب و در ۲۰۰۲ میلادی امضا شد؛ به حالت تعلیق درآمد ه‎است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv