نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان افغانستان گفته است که در نشست دوحه پیرامون بررسی وضعیت کنونی افغانستان، تمام اعضای این نشست بر حمایت از حقوق زنان و دختران این کشورتاکید کرده‌‌اند. خانم امیری افزوده در این نشست هم‌چنان برای تعامل با سایر شهروندان افغانستان به‌‌ویژه زنان، در داخل و خارج از افغانستان، توافق کرده‌اند. در […]

نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان افغانستان گفته است که در نشست دوحه پیرامون بررسی وضعیت کنونی افغانستان، تمام اعضای این نشست بر حمایت از حقوق زنان و دختران این کشورتاکید کرده‌‌اند.

خانم امیری افزوده در این نشست هم‌چنان برای تعامل با سایر شهروندان افغانستان به‌‌ویژه زنان، در داخل و خارج از افغانستان، توافق کرده‌اند. در همین‌حال، شماری از فعالا عرصه حقوق زن می‌گویند حکومت کنونی کشور مکلف به‌رعایت حقوق زنان و دختران در کشور است. این در حالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته که حقوق زنان در پرتوی آموزه‌های اسلامی تامین خواهد شد.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان افغانستان با نشر تویتی از سازمان ملل برای برگزاری نشست دوحه ابراز خشنودی کرده و با اشاره به‌موضوعات بحث شده در نشست دوحه گفته است که همه‌ اعضای این نشست در مورد اهمیت حقوق زنان و دختران در افغانستان توافق کرده‌‌اند. خانم امیری افزوده که دراین نشست در کنار تاکید بر افغانستان همه‌شمول، صلح‌‌آمیز و باثبات برای تعامل با سایر شهروندان افغانستان به‌‌‍ویژه زنان، در داخل و خارج از افغانستان، تاکید شده‌است.

وی نوشته است: ″بسیاری‌ تاکید ورزیدند که حقوق‌بشر در افغانستان جزو اساسی و پیوسته به اولویت‌های مشترک ما به‌‌شمول ثبات اقتصادی، مهاجرت، ثبات و مبارزه با تروریسم است و باید در اولویت قرار گیرد.

در همین‌حال، شماری از فعالا عرصه حقوق زن آموزش و کار را حق اساسی دختران و زنان دانسته می‌گویند حکومت کنونی کشور مکلف به‌رعایت این حق هستند.

گفتنی‌است که سازمان ملل متحد به‌تاریخ اول و دو ماه می سال روان میلادی، نشستی را در مورد وضعیت افغانستان در شهر دوحه، پایتخت قطر، برگزار کرد. در این نشست دو ‌روزه دبیر کل سازمان ملل، نماینده‌گان ویژه کشورهای منطقه و جهان حضور داشتند، اما هیچ مقام حکومت کنونی افغانستان دعوت نشده بود.