وزارت امور خارجه ایران بار دیگر از خروج امریکا از افغانستان انتقاد کرد. سخنگوی این وزارت در نشست خبری هفتگی‌اش بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید که تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تضمین کننده ثبات دایمی دراین کشور است. وی بار دیگر امریکا را به همکاری با داعش در افغانستان متهم […]

وزارت امور خارجه ایران بار دیگر از خروج امریکا از افغانستان انتقاد کرد. سخنگوی این وزارت در نشست خبری هفتگی‌اش بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید که تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تضمین کننده ثبات دایمی دراین کشور است. وی بار دیگر امریکا را به همکاری با داعش در افغانستان متهم کرد.

با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست بسیاری از کشورهای جهانی و منطقه به شکیل گیری حکومت فراگیر در کشور تاکید کردند. هم‌چنان شکل گیری حکومت فراگیر یکی از مفاد توافقنامه دوحه میان امریکا و مقام های حکومت سرپرست بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. وی تاکید کرد که ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت تمام اقوام در افغانستان وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرد و گفت که نباید نقش سیاست مخرب امریکا طی ۲۰ سال گذشته در افغانستان مورد غفلت قرار گیرد.

وی هم‌چنان امریکا را به حمایت از داعش در افغانستان متهم می‌کند و می‌گوید که  کشورش شاهد نقش آفرینی برخی طرف‌‌ها از جمله آمریکا در حفظ داعش جهت مهندسی سیاسی در است.

درحالی ایران بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت تمام اقوام در افغانستان تاکید می‌کند که مقام‌های حکومت همواره گفته اند که حکومت آنان همه‌شمول است.