حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که افغانستان نیازمند تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت گروه‌های بانفوذ است. آقای عبداللهیان افزوده که تهران امیدوار است هرچه زودتر شاهد یک دولت فراگیر در افغانستان باشد. این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حاکمیت جدید افغانستان فراگیر است و از همه‌ی اقوام […]

حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که افغانستان نیازمند تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت گروه‌های بانفوذ است.

آقای عبداللهیان افزوده که تهران امیدوار است هرچه زودتر شاهد یک دولت فراگیر در افغانستان باشد. این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حاکمیت جدید افغانستان فراگیر است و از همه‌ی اقوام نماینده دارد.

در ادامه‌ی خواست شماری از کشورهای منطقه و جهان بر ایجاد یک حکومت قابل قبول برای همه در افغانستان، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری با وزیر امور خارجه ترکیه یک‌بار دیگر گفته که افغانستان نیازمند تشکیل یک دولت‌فراگیر با مشارکت گروه‌های بانفوذ است.

وزیر امور خارجه ایران هم‌چنان گفته که جمهوری اسلامی ضمن همکاری با حکومت سرپرست افغانستان، اما تاکنون این وضعیت را به‌رسمیت نشناخته است.

او افزوده که دستگاه دیپلماسی ایران در چارچوب گفت‌وگوهایی که با مقام‌های حکومت سرپرست داشته، امید دارد که هرچه زودتر شاهد ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان باشد.

این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حاکمیت جدید افغانستان فراگیر است و از همه‌ی اقوام نماینده دارد.

گفتنی‌است که خواست‌ها بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان در حالی ادامه دارد که با گذشت بیش از ۱۸ ماه تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته است.