حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران و بختیار سعیداف، سرپرست وزارت خارجه اوزبیکستان درباره‌ی اوضاع جاری افغانستان گفت‌وگو و بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در کشور تاکید کردند. وزارت خارجه ایران می‌‌گوید طرف‌ها در این دیدار بر لزوم همکاری کشورهای همسایه برای تقویت صلح‌وثبات در افغانستان تاکید کردند. آنان، هم‌چنان برای ثبات در افغانستان، شکل‌گیری حکومت […]

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران و بختیار سعیداف، سرپرست وزارت خارجه اوزبیکستان درباره‌ی اوضاع جاری افغانستان گفت‌وگو و بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در کشور تاکید کردند.

وزارت خارجه ایران می‌‌گوید طرف‌ها در این دیدار بر لزوم همکاری کشورهای همسایه برای تقویت صلح‌وثبات در افغانستان تاکید کردند. آنان، هم‌چنان برای ثبات در افغانستان، شکل‌گیری حکومت فراگیر را ضروی دانستند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی معتقد‌اند که تشکیل حکومت فراگیر خواست مشترک، جامعه جهانی و مردم افغانستان است.

در ادامه رایزنی‌های جهانی و منطقه‌ای به منظور دستیبای به‌راه حل بن‌بست سیاسی کنونی افغانستان، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و بختیار سعیداف، سرپرست وزارت خارجه اوزبیکستان در مورد شرایط افغانستان گفت‌وگو کردند. وزیران خارجه هر دو کشور، تاکید دارند که باید برای ثبات در افغانستان حکومت فراگیر تشکیل شود.

وزارت خارجه ایران می‌گوید طرف‌ها در این دیدار بر لزوم همکاری کشورهای همسایه برای تقویت صلح‌و‌ثبات در افغانستان تاکید کردند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی معتقد‌اند که تشکیل حکومت فراگیر خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان است.

گفتنی‌است که پیش از این نیز نماینده ایران در سازمان‌ ملل متحد گفت که این کشور بارها از مقام‌های کنونی افغانستان خواسته که حکومت فراگیر با حضور نمایندگان همه گروه‌های مذهبی، زبانی و سیاسی تشکیل دهند. او این را هم گفته بود که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست وابسته به‌رعایت تعهدات این حکومت از جمله ایجاد حکومت فراگیر است. وزارت خارجه اوزبیکستان هم پیش‌تر گفته بود مقام‌های کنونی کابل باید به آن‌چه را که جامعه جهانی می‌گوید، احترام بگذارند و عملی کنند.