در ادامه نگرانی‌های جهانی از محدویت‌های کاری علیه زنان درکشور، معاون رییس اجرایی و مدیرعملیاتی برنامه جهانی غذا می‌گوید که در تلاش فراهم کردن زمینه برگشت زنان به‌کار هستند. وی از مقام‌های حکومت سرپرست خواست که دسترسی زنان و مردان به‌کمک‌های برنامه جهانی غذا را به‌گونه مساویانه کند. درهمین‌حال، سرپرست وزارت اقتصاد در دیدار با […]

در ادامه نگرانی‌های جهانی از محدویت‌های کاری علیه زنان درکشور، معاون رییس اجرایی و مدیرعملیاتی برنامه جهانی غذا می‌گوید که در تلاش فراهم کردن زمینه برگشت زنان به‌کار هستند.

وی از مقام‌های حکومت سرپرست خواست که دسترسی زنان و مردان به‌کمک‌های برنامه جهانی غذا را به‌گونه مساویانه کند. درهمین‌حال، سرپرست وزارت اقتصاد در دیدار با هماهنگ‌کننده ویژه‌ی سازمان ملل متحد خواهان آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان شده‌است. از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصادی و زنان تجارت‌پیشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که در تصیمم‌شان درمورد آموزش و کار زنان و دختران تجدید نظر کنند.

در ادامه نگرانی‌های جهانی از محدویت‌های کاری علیه زنان درکشور، کارل سکاول معاون رییس اجرایی و مدیرعملیاتی برنامه جهانی غذا می‌گوید که در تلاش فراهم کردن زمینه برگشت زنان به‌کار هستند. اقای سکاول ازمقام‌های حکومت سرپرست خواهان دسترسی مساویانه کمک‌های برنامه جهانی غذا برای زنان و مردان افغانستان شد. این مقام برنامه جهانی غذا، همچنان از کشورهای کمک‌‌کننده خواست تا به‌مردم افغانستان پشت نکنند و به کمک‌های‌شان ادامه دهند. همزمان با این که حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده خاص ایران در امور افغانستان با معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش همکاری برای کمک با افغان‌ها، دیدار گفت‌وگو کرده‌است.

در همین‌حال، سرپرست وزارت اقتصاد در دیدار با فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد، گفته که تحریم‌های وضع شده سبب ایجاد چالش‌های اقتصادی شده‌است. وی همچنان در این دیدار خواهان رفع محدودیت‌ها و آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان شده‌است.

همچنان شماری از زنان تجارت‌پیشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که در تصیمم‌شان در مورد منع آموزش دختران و کار زنان تجدید نظر کنند.

این در حالی‌است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، اقتصاد مردم با رکود مواجه شده و بیش از ۱۵ میلیون تن در افغانستان در ناامنی غذایی شدید و میلیون‌ها تن دیگر نیز در یک قدمی گرسنه‌‌گی قرار دارند.