نماینده مردم سیستان و بلوچستان گفته حکومت سرپرست افغانستان باید با ایجاد حکومت همه‌شمول با موضوعات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخورد کند. فدا حسین مالکی با اشاره به اتهام‌های اخیر پاکستان بالای حکومت کنونی کشور، گفته که پاکستان و ایران دو کشور قدرتمند منطقه و تأثیرگذار در معادلات منطقه‌‌ای هستند. وی تاکیدکرده اگر این دو […]

نماینده مردم سیستان و بلوچستان گفته حکومت سرپرست افغانستان باید با ایجاد حکومت همه‌شمول با موضوعات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخورد کند.

فدا حسین مالکی با اشاره به اتهام‌های اخیر پاکستان بالای حکومت کنونی کشور، گفته که پاکستان و ایران دو کشور قدرتمند منطقه و تأثیرگذار در معادلات منطقه‌‌ای هستند. وی تاکیدکرده اگر این دو کشور از ابزارهای مختلف استفاده کنند قطعاً می‌‌توانند حکومت سرپرست افغانستان را به‌ایجاد دولت فراگیر وادار کنند.

درهمین‌حال، بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفته است که کشورش به‌تعامل فعال و سازنده به‌هدف تقویت امنیت و ثبات در افغانستان ادامه می‌‌دهد:اسلام‌آباد به تعامل فعال و سازنده در هر سطح ممکن منطقه‌ای و بین‌المللی به‌هدف تقویت امنیت و ثبات در افغانستان ادامه می‌‌دهد. موقف پاکستان در برابر افغانستان کاملآ واضح است و ما همکاری‌های خود را با حکومت سرپرست افغانستان در بخش‌های امنیت، اداره مرزها، تجارت، بهداشت، آموزش و پرورش و ترانزیت حفظ کرده‌ایم.″

همزمان با این، منصور احمد، سفیر پیشین پاکستان با اشاره به انزوای حکومت کنونی افغانستان گفته که همسایگان افغانستان و جهان تاکید دارند تا در افغانستان یک حکومت فراگیر تشکیل شود. سفیر پیشین پاکستان گفته با آنکه کشورهای جهان در اول مشتاق کارکردن با حکومت سرپرست بودند؛ اما، وقتی این حکومت مکتب‌ها را به‌روی دختران مسدود کرد، از میزان تعامل کشورهای جهان با این حکومت کاسته شد.

گفتنی‌است که حکومت کنونی دو خواست عمده کشورهای جهان، آموزش دختران و تشکیل حکومت فراگیر، را مساله داخلی خود دانسته و همواره گفته که این حکومت همه‌شمول است.