با گذشت تقریبا دو سال از حاکمیت، حکومت سرپرست در کشور، دختران بالاتر از صنف ششم هنوزهم اجازه ادامه آموزش در یافت نکرده‌اند و هشت ماه می‌‌شود که دروازه‌های دانشگاه‌ها نیز به‌روی دختران و زنان مسدود است. چند پیش هم در دستور جدیدی حکومت سرپرست فعالیت آریشگاه‌های زنان را منع کرد و پس از آن […]

با گذشت تقریبا دو سال از حاکمیت، حکومت سرپرست در کشور، دختران بالاتر از صنف ششم هنوزهم اجازه ادامه آموزش در یافت نکرده‌اند و هشت ماه می‌‌شود که دروازه‌های دانشگاه‌ها نیز به‌روی دختران و زنان مسدود است.

چند پیش هم در دستور جدیدی حکومت سرپرست فعالیت آریشگاه‌های زنان را منع کرد و پس از آن دور اول آزمون کانکور بدون حضور دختران نیز در کشور برگزار شد. این محدویت‌های روز افزون واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است که در تازه‌ترین مورد هم حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با مقام‌های اروپایی ضمن سپاس گزاری از کمک‌های جامعه اروپا، بار دیگر بر آموزش دختران و پسران نیز تاکید کرد و از اروپا خواستار همکاری دربخش رشد آموزش دختران و پسران در افغانستان شد.

درهمین‌حال، شمار دیگری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران شدند. آنان از جامهه جهانی می‌خواهند که برای رفع نقض حقوق‌بشر در افغانستان، گام‌های عملی بردارد.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان محدویت‌های بی‌شمار بر زنان و دختران کشور وضع شد که جامعه جهانی به‌طور مکرار خواستار لغو این تصمیم شده؛ اما تا هنوز، مقام‌‌های حکومت سرپرست به این خواست‌ها رسیدگی نکرده‌است. مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته که ممنوعیت دختران از آموزش یک دستور موقتی است که در پرتوی احکام و آموزه‌‌های دینی زمینه آموزش برای دختران را فراهم می‌کنند.