در ادامه تاکید مقام‌های حکومت سرپرست بر تعامل مثبت جهان با این حکومت، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه با با رزا اوتنبایوا فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده‌است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در تویتی گفته است که در این دیدار روی تداوم و تحکیم تعامل ثبت […]

در ادامه تاکید مقام‌های حکومت سرپرست بر تعامل مثبت جهان با این حکومت، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه با با رزا اوتنبایوا فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده‌است.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در تویتی گفته است که در این دیدار روی تداوم و تحکیم تعامل ثبت میان افغانستان و کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مبارزه علیه مواد مخدر بحث شده‌است. به‌گفته وی، در این دیدار سرپرست وزارت خارجه در رابطه به گزارش‌‌های مختلف سازمان ملل متحد در مورد افغانستان توصیه کرد که این گزارش‌‌ها باید واقعیت‌های افغانستان انعکاس دهد.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند تازمانی که خواست‌های جامعه جهانی از سوی حکومت سرپرست پذیرفته نشود، این حکومت از سوی جهان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که در این دیدار جانب افغانستان تاکید کرده است حکومت افغانستان یک فضای مناسبی برای توزیع شفاف و مستقل کمک‌‌های جهانی ایجاد کرده‌است. در حالی وزارت خارجه از ایجاد فضای مناسب برای توزیع شفاف کمک‌ها سخن می‌زند که بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیرش به‌کانگرس گفته است که مقام‌های حکومت سرپرست از کمک‌‌های امریکا و ملل متحد به‌شهروندان افغانستان، سوء‌استفاده می‌‌کنند و مداخله در کمک‌‌های بشردوستانه سبب شده‌است که کمک‌ها به نیازمندان نرسد.