در ادامه ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و تحصیل، در کشور، لطف‌الله خیرخواه معین وزرات تحصیلات عالی در سفربه تاتارستان روسیه و شرکت در نشست اقتصادی زیر عنوان روسیه- جهان اسلام، خواستار همکاری در بخش نظام تحصیلی شده است. آقای خیرخواه همچنان افزوده است که مقام‌های روسیه ضمن تاکید بر همکاری با افغانستان وعده […]

در ادامه ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و تحصیل، در کشور، لطف‌الله خیرخواه معین وزرات تحصیلات عالی در سفربه تاتارستان روسیه و شرکت در نشست اقتصادی زیر عنوان روسیه- جهان اسلام، خواستار همکاری در بخش نظام تحصیلی شده است.

آقای خیرخواه همچنان افزوده است که مقام‌های روسیه ضمن تاکید بر همکاری با افغانستان وعده سپردند که نه تنها در بخش نظام تحصیلی؛ بلکه در بخش صادرات نفت و مواد غذایی نیز همکاری می‌کنند. درهمین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران شدند.

در ادامه ممنوعیت دختران و  زنان ازآموزش و تحصیل، لطف‌الله خیرخواه معین وزرات تحصیلات عالی در سفر به تاتارستان روسیه و شرکت در نشست اقتصادی زیر عنوان روسیه- جهان اسلام، خواستار همکاری در بخش نظام تحصیلی افغانستان شده است. آقای خیرخواه همچنان گفته است مشکلات دهه‌های اخی رمانع بهترشدن سیستم تحصیلی این کشور شده‌است. وی می‌گوید که افغانستان وعده هر نوع همکاری از کشور روسیه را نه تنها در بخش نظام تحصیلی؛ بلکه در تمامی بخش‌ها لازم دریافت کرده‌است.

در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران شدند. آنان همچنان با ابراز نگرانی از محدویت‌های تحصیلی و کاری می‌گویند در حالی که حکومت سرپرست دختران و زنان را از حق اساسی شان ممنوع کرده و از کشورهای جهان خواهان همکاری نظام تحصیلی شده‌است.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و زنان نیز از کار در نهادهای خصوصی داخلی و خارجی منع شدند. هر چند که مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته‌اند که به حق آموزش دختران در پرتوی آموزه های اسلامی پابند اند.