پیوست به نگرانی‌های امنیتی و تاکیدها بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان؛ امامعلی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان، روز 〈چهارشنبه، ۲۹ سنبله〉 در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر خواستار مذاکرات بین‌الافغانی و تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان شد. او تاکید کرد که این امر برای دستیابی به‌صلح پایدار و ثبات در افغانستان مهم است. اما مقام […]

پیوست به نگرانی‌های امنیتی و تاکیدها بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان؛ امامعلی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان، روز 〈چهارشنبه، ۲۹ سنبله〉 در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر خواستار مذاکرات بین‌الافغانی و تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان شد.

او تاکید کرد که این امر برای دستیابی به‌صلح پایدار و ثبات در افغانستان مهم است. اما مقام حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که حکومت آنان همه‌شمول بوده و چنین تقاضا را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کرده‌اند.

امامعلی رحمان با نگرانی از وضعیت امنیتی ناشی از خاک افغانستان افزود که امنیت، ثبات و همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی به‌گونهٔ مستقیم با وضعیت در افغانستان ربط دارد. رییس‌جمهور تاجیکستان همچنان تاکید کرد که پاسخ جهانی به‌تهدیدات روز افزون تروریزم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر باید همه‌جانبه باشد.

رییس‌جمهور تاجیکستان گفت که کشورش آماده است کمک‌ها به افغانستان را افزایش دهد و از جامعهٔ جهانی نیز خواست تا کمک‌های بشری با مردم افغانستان را بیشتر کنند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که با ایجاد حکومت همه‌شمول نگرانی‌های جهان مرفوع شده و نیز زمینه صلح‌وثبات پایدار در کشور فراهم خواهد شد.

رییس‌جمهور تاجیکستان درحالی خواستار حکومت فراگیر در افغانستان شده‌است که روز 〈چهارشنبه، ۲۹ سنبله〉 رییسان جمهور ایران و ترکیه خواهان ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شده‌اند؛ آنان تاکید کردند که ایحاد حکومت همه‌شمول راه را برای ثبات در این کشور هموار می‌کند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv