سرپرست وزارت خارجه در دیدار با کاردار سفارت ناروی بار دیگر بر تعامل جهان با امارت اسلامی تاکید کرده‌است. معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که در این دیدار برای تلاش مشترک برای اعتمادسازی نیز تاکید شده‌است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند تازمانی که حکومت کنونی شروط جهان را بر اورده نکند، به‌رسمیت شناخته […]

سرپرست وزارت خارجه در دیدار با کاردار سفارت ناروی بار دیگر بر تعامل جهان با امارت اسلامی تاکید کرده‌است.

معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که در این دیدار برای تلاش مشترک برای اعتمادسازی نیز تاکید شده‌است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند تازمانی که حکومت کنونی شروط جهان را بر اورده نکند، به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

در ادامه خوداری جهان از به‌رسمیت شناسی حکومت کنونی کشور، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در دیدار با پال کلومان بکن، کاردار سفارت ناروی گفته که با وجود دستاوردهای این حکومت جهان هنوز با آنان اقدام به تعامل نکرده‌است.

متقی در این دیدار انتقاد کرده و گفته که با وجود دستآوردهای بزرگ این حکومت؛ اما، جهانیان نه‌تنها تا هنوز اقدام به تعامل مناسب با آنان نکرده‌اند بلکه، تلاش نموده‌اند تا فشارها بالای آنان را افزایش دهند که این امر مانع اعتمادسازی میان این حکومت و جامعه جهانی شده‌است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید فشارهای که جهان بالای حکومت سرپرست وضع کرده نه‌تنها مانع اعتمادسازی جهان می‌شود بلکه بر اذهان مردم نیزتاثیر منفی گذاشته است.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که افغانستان نیاز به تعامل جهانی دارد. آنان می‌گویند که حکومت کنونی با در نظر داشت قواعد بین‌المللی باید در پی برقرای راوابط حسنه با جهان باشند تا افغانستان از انزوای سیاسی و اقتصادی خارج شود.

گفتنی‌است که تامین حقوق‌بشر به‌ویژه زنان، مبارزه با تروریزم و مواد مخدر و همچنان ایجاد حکومت همه‌شمول از پیش شرط‌های جهان برای به‌رسمیت شناخته حکومت افغانستان است.