وزارت امور خارجه کشور از دیدار سرپرست این وزرات با شماری از عالمان آمده از بریتانیا در کابل خبر داده‌است. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت در تویتی گفته است در دیدار روی وضعیت جاری افغانستان گفت‌وگو شده‌است. آقای تکل افزوده که در این دیدار امیرخان متقی گفته که هدف مهم سیاست خارجی […]

وزارت امور خارجه کشور از دیدار سرپرست این وزرات با شماری از عالمان آمده از بریتانیا در کابل خبر داده‌است.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت در تویتی گفته است در دیدار روی وضعیت جاری افغانستان گفت‌وگو شده‌است. آقای تکل افزوده که در این دیدار امیرخان متقی گفته که هدف مهم سیاست خارجی حکومت سرپرست تعامل مثبت با جهانیان است. آقای متقی همچنان از این عالمان خواسته که تصویر واقعی افغانستان را به جهان و مردم خویش برسانند.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست و جامعه جهانی بایست خواست‌های مشروع‌شان را برای تعامل مطرح کنند.

از سویی‌هم، شماری دیگر از آگاهان می‌گویند تا زمانی که حکومت سرپرست خواست‌های معقول مردم و جهانی را برآورده نسازند، جهان با این حکومت تعامل نخواهد کرد.

این بار نخست نیست که یک مقام ارشد حکومت سرپرست خواستار تعامل جهان با افغانستان می‌شود، پیش از این نیز بارها مقام‌های حکومت سرپرست چنین درخواستی کرده اند؛ اما جامعه جهانی تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را به‌عنوان پیش شرط‌های تعامل با حکومت سرپرست مطرح کرده‌است.