امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان، از کشور‌های اروپایی خواست که سفارت‌‌های شان‌را در افغانستان بگشایند. متقی هم‌چنان از نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان این را هم خواست که روابط کابل با اتحادیه اروپا را نزدیک سازد. معاون سخن‌گوی وزارت خارجه در پیام صوتی […]

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان، از کشور‌های اروپایی خواست که سفارت‌‌های شان‌را در افغانستان بگشایند.

متقی هم‌چنان از نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان این را هم خواست که روابط کابل با اتحادیه اروپا را نزدیک سازد. معاون سخن‌گوی وزارت خارجه در پیام صوتی می‌گوید که معاون والی کندهار نیز در این دیدار، در زمینه کشت بدیل کوکنار، حمایت از کودکان و آموزش خواهان همکاری شده‌است. توماس نیکلاسون تا هنوز درباره جزییات این دیدار چیزی نگفته است.

ضیا احمد تکل سخن‌گوی وزارت خارجه کشور در پیام صوتی به‌رسانه‌ها، از دیدار توماس نیکلاسن نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان و رافیلا ایودیس رییس هیات اروپا در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت در کندهار خبر داده‌است. آقای تکل می‌گوید که در این دیدار سرپرست وزارت خارجه از کشور‌های اروپایی خواست که سفارت‌‌های شانرا در افغانستان بگشایند.

به گفته ای معاون سخن‌گوی وزارت خارجه، متقی هم‌چنان از نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان این را هم خواست که روابط کابل با اتحادیه اروپا را نزدیک سازد. توماس نیکلاسون تا هنوز درباره این دیدار چیزی نگفته است.

ضیا احمد تکل می‌گوید که در این ملاقات معاون والی کندهار نیز از نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه اروپا، در مورد کشت بدیل کوکنار، حمایت از کودکان و خانواده‌‌های بی‌‌سرپرست، تداوی بیماران روانی و آموزش، خواستار کمک شده‌است.

مقام‌های حکومت سرپرست، در این دیدار، در حالی به‌هیات اروپایی از امنیت مکان‌‌های دیپلماتیک‌‌شان اطمینان داده‌اند که سفارت‌های روسیه و پاکستان و هم‌چنان یک هوتل چینی‌ها در کابل در کم‌تر از شش ماه گذشته هدف حملات قرار گرفته است.