پس ازتسلط دوباره حکومت سرپرست در کشور، فقر و بیکاری گسترش یافت و شماری زیادی از خانواده‌ها و جوانان به صورت قانونی وغیرقانونی به‌خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل، در دیدار با اشتفان پریزنر، هماهنگ‌‌کننده سازمان ملل متحد در ایران، […]

پس ازتسلط دوباره حکومت سرپرست در کشور، فقر و بیکاری گسترش یافت و شماری زیادی از خانواده‌ها و جوانان به صورت قانونی وغیرقانونی به‌خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل، در دیدار با اشتفان پریزنر، هماهنگ‌‌کننده سازمان ملل متحد در ایران، خواستار حمایت جامعه جهانی از پناهجویان افغانستان در کشورش شد. آقای قمی افزوده است که توسعه دیپلماسی با سازمان ملل در مورد حمایت از پناهجویان افغانستان مقیم ایران یکی از اهداف این کشور است: ″توسعه دیپلماسی با سازمان ملل متحد در چارچوب طرح توسعه ملی و تعریف نقشه راه مشخص، به‌منظور جلب حمایت‌‌های بین‌المللی از پناهجویان افغانستان یکی از موضوعات مهمی بوده که از سوی تهران دنبال می‌‌شود.عقد تفاهم همکاری آموزش و ارتقا سطح مهارت تعدادی از نرس و قابله‌های افغانستان که فی مابین وزارت صحت و آموزش صحی ایران و این دو نهاد صورت گرفت؛ نوید بخش ‌توسعه همکاری‌ها با سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی آن است″.

از سوی‌هم شماری از آگاهان سیاسی مهم‌‌ترین دلیل افزایش شمار پناهجویان افغانستان به دیگر کشورها را تغییر نظام در افغانستان میدانند و می‌‌گویند که با خارج شدن جوانان و نیروی تحصیل کرده از کشور، افغانستان نیرو کار فعال و متحرک خود را نیز ازدست می‌دهد.

همچنان جانی مرسر، معاون وزارت امور کهنه‌ سربازان بریتانیا گفته که مهاجران افغانستان از هوتل‌ها بیرون شده و در خانه‌های جدید خود اسکان یافته‌اند. او به اسکای نیوز، گفته که تعداد خیلی اندکی از پناهجویان افغانستان هنوزهم در هوتل‌ها باقی ‌مانده‌‌اند.

نماینده ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در حالی خواستار حمایت جامعه جهانی از پناهجویان افغانستان مقیم این کشور شد که میلیون‌ها شهروند افغاسنتان پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، به‌‌دلیل نبود زمینه کاری وارد ایران شده‌‌اند.