درادامه‌ی واکنش‌ها از منع کارکارمندان زنان در سازمان ملل متحد در افغانستان، سفیر جاپان در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه با ابراز نگرانی ازممنوعیت کار زنان، خواهان لغو این تصمیم شده‌است. درهمین‌حال، سخنگوی حکومت سرپرست گفته که هیچ مانع بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد ایجاد نشده‌است.درهمین‌حال، شمار از فعالان عرصه حقوق زن در […]

درادامه‌ی واکنش‌ها از منع کارکارمندان زنان در سازمان ملل متحد در افغانستان، سفیر جاپان در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه با ابراز نگرانی ازممنوعیت کار زنان، خواهان لغو این تصمیم شده‌است.

درهمین‌حال، سخنگوی حکومت سرپرست گفته که هیچ مانع بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد ایجاد نشده‌است.درهمین‌حال، شمار از فعالان عرصه حقوق زن در کشور آموزش و کار را حق اساسی دختران و زنان خوانده و ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران را دلیل به‌عقب مانی کشور می‌دانند.

در پی واکنش‌های گسترده‌ای بین‌المللی مبنی به‌ممنوعیت کار کارمندان زن در سازمان ملل در کشور، تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در افغانستان در دیداری با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه با ابراز نگرانی از ممنوعیت کار زنان در افغانستان، خواهان لغو ممنوعیت کار زنان کشور شده‌است.سفیر جاپان در این دیدار بر از سرگیری آموزش دختران افغانستان نیز تاکید کرده‌است.

در همین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن در کشور آموزش و کار را حق اساسی دختران و زنان خوانده و ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران را دلیل به‌عقب راندن کشور می‌دانند.

همزمان با این، در پی واکنش‌های گسترده بر ممنوعیت کار زنان سازمان ملل در افغانستان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در کشور در بیانیه‌‌ای گفته که ممنوعیت کار زنان افغانستان در سازمان ملل متحد موضوع ارزش داخلی افغانستان است و هیچ مانع بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد ایجاد نمی‌کند. از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی در رابط به ممنوعیت کار زنان این‌گونه دیدگاه دارند.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین بالای دختران و زنان کشور محدودیت‌های زیاد وضع شد، دختران از آموزش و تحصیل و زنان در ابتدا از کار در ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و حالا کارمندان زن در سازمان ملل از ادامه کار در این سازمان منع شدند.