در ادامه نگرانی‌ها از فراگیر شدن فقر در کشور، معاون اداری رییس‌الوزرا در دیدار با معاون اجرایی برنامه جهانی غذا، خواهان کمک‌های بشری برای نیازمندان کشور شده‌است. وی از این مقام سازمان ملل خواسته است که از پروژه‌های انکشافی درافغانستان نیز حمایت کنند. در کنار این، معاون اجرایی برنامه جهانی غذا تعهد کرده که برای […]

در ادامه نگرانی‌ها از فراگیر شدن فقر در کشور، معاون اداری رییس‌الوزرا در دیدار با معاون اجرایی برنامه جهانی غذا، خواهان کمک‌های بشری برای نیازمندان کشور شده‌است.

وی از این مقام سازمان ملل خواسته است که از پروژه‌های انکشافی درافغانستان نیز حمایت کنند. در کنار این، معاون اجرایی برنامه جهانی غذا تعهد کرده که برای جلب کمک‌های بشری به افغانستان، تلاش خواهد کرد. در همین‌حال، برخی از کارشناسان اقتصادی سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های توسعه‌ای را موثرترین راه برون رفت افغانستان از شرایط بد کنونی می‌دانند. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش نهادهای امدادگر، دو سوم جمعیت افغانستان در حال‌حاضر نیاز به‌کمک فوری دارند.

اوضاع نابسامان و روزگار دشوار شهروندان کشور سبب شده که بسیاری از نهادهای امدادی، افراد حقیقی و حقوقی نسبت به این اوضاع نگران کنند و در مواردی به نیازمندانی که با دشواری‌های فراوان دچار اند نیز، کمک کرده‌اند. اکنون عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرا در دیدار با معاون اجرایی برنامه جهانی غذا، خواهان کمک بیشتر برای نیازمندان کشور شده‌است. کارل سکاو نیز در این دیدار گفته که برای جلب کمک‌های بیشتر به افغانستان تلاش می‌کنند. معاون اداری رییس‌الوزرا به معاون اجرایی برنامه جهانی غذا گفته که باید از پروژه‌های انکشافی در افغانستان حمایت کنند.

اعلامیه‌ای که از ارگ نشر شده از قول کارل سکاو آورده است که جنگ‌ها و تغییرات اقلیمی، افغانستانی‌ها را به‌شدت خساره‌مند ساخته است. این مقام ملل متحد اطمینان داده که این سازمان درکنار شهروندان نیازمند افغانستان قرار دارد و برای جلب کمک‌های امدادگران بین‌المللی تلاش می‌کند.

معاون اجرایی سازمان جهانی خوراک در حالی از تلاش برای جلب کمک‌های بشری به‌نیازمندان کشور خبر می‌دهد که پیشتر از این، این نهاد اعلام کرده بود که میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان نیازمند کمک اند و برنامه جهانی غذا تنها می تواند از چهار میلیون تن حمایت کند. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش نهادهای کمک‌رسان جهانی، نزدیک به ۲۹ میلیون تن از شهروندان افغانستان نیاز به‌کمک‌های بی‌درنگ بشردوستانه دارند.