در ادامه نگرانی‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران شدند. فعالان حقوق زن می‌گویند که ادامه این وضعیت بر روحیه دختران تاثیر منفی گذاشته و سبب تضعیف اقتصاد کشور نیز می‌شود. در همین‌حال، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست […]

در ادامه نگرانی‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران شدند.

فعالان حقوق زن می‌گویند که ادامه این وضعیت بر روحیه دختران تاثیر منفی گذاشته و سبب تضعیف اقتصاد کشور نیز می‌شود. در همین‌حال، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌ها را به‌روی دختران بازگشایی کند. این در حالی‌است که سرپرست وزارت معارف اخیرا در ولایت پنجشیر گفت که مکتب‌‌های دختران بالاتر از صنف ششم به علت آماده نبودن شرایط مناسب، بسته مانده‌ است.

در ادامه نگرانی‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران شدند. آنان با ابراز نگرانی از محدودیت‌های آموزش دختران می‌گویند که ادامه این وضعیت بر روحیه دختران تاثیر منفی گذاشته و سبب تضعیف اقتصاد کشور نیز می‌شود.

در همین‌حال، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌ها را به‌روی دختران بازگشایی کند و بگذارند دختران در کنار پسران از حقوق که شریعت و اسلام برای شان داده استفاده کنند.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد که این کار واکنش‌های زیادی را به همراه داشته. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا سرپرست وزارت معارف در سفر به ولایت پنجشیر گفت که مکتب‌‌های دختران بالاتر از صنف ششم به علت آماده نبودن شرایط مناسب، بسته مانده‌ است.