در ادامه انتقادها از چگونگی کمک‌های نقدی و غیر نقدی امریکا برای افغانستان، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته که امریکا به مقام‌های حکومت سرپرست پول نمی‌فرستد و از چگونگی مصرف کمک‌های بشری به مردم افغانستان به‌گونه متداوم نظارت می‌کند: ″ما به طالبان هیچ‌گونه پول نمی‌دهیم. ما به شرکای خود، یعنی به شرکای بشری […]

در ادامه انتقادها از چگونگی کمک‌های نقدی و غیر نقدی امریکا برای افغانستان، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته که امریکا به مقام‌های حکومت سرپرست پول نمی‌فرستد و از چگونگی مصرف کمک‌های بشری به مردم افغانستان به‌گونه متداوم نظارت می‌کند: ″ما به طالبان هیچگونه پول نمی‌دهیم. ما به شرکای خود، یعنی به شرکای بشری خود بودجه می‌دهیم که قابلیت داخل شدن در افغانستان را دارند.″

این در حالی‌است که اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان ″سیگار″ در گزارش اخیرش به‌کانگرس گفته است که حکومت سرپرست از کمک‌های امریکا و ملل متحد به افغانستانی‌ها سوءاستفاده می‌کند و مداخله حکومت کنونی در کمک‌های بشردوستانه سبب شده‌است که کمک‌ها به نیازمندان نرسد. با این همه؛ اما، جان کربی ادعا می‌کند که می‌دانند که کمک‌های به چه کسانی تحویل داده می‌شود. وی همچنین از ادامه این کمک‌ها به افغانستان خبر داده است: “ما به‌گونهٔ متداوم با شرکای خویش در مورد چگونگی مصرف این کمک‌‌ها صحبت می‌کنیم که به کجا می‌‌رود و کی از آن سود می‌برد و ما به این کار ادامه خواهیم داد.

افزون بر این، مایکل مک ‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، از قصر سفید انتقاد کرده و گفته که از چند ماه به این سو در مورد چگونگی کمک‌ها با مردم افغانستان به‌گونه‌ای که این پول‌ها به‌دست مقام‌های حکومت سرپرست نرسد، از اداره جو بایدن خواستار توضیحات شده؛ اما، تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌است: ″این قابل نکوهش است که پول‌های مالیه دهندگان امریکا جیب‌های گروهی‌ مانند طالبان را استردوزی می‌کند گروهی که زنان و دختران را آزار و اذیت می ‌کند و روزمره مرتکب نقض متعدد حقوق‌بشری می‌‌شود.″

درهمین‌حال، برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد می‌گویند که حکومت سرپرست نباید دست زیر الاشه بنشیند و منتظر کمک‌های جهان باشد؛ بلکه برنامه‌های اقتصاد محور را عملی کند تا که اوضاع شهروندان کشور بهبود یابد.

این در حالی‌است که نیکی هیلی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا از سیاست‌های دولت جو بایدن سخت انتقاد کرده و گفته که اگر در انتخابات پیروز شود، تمامی کمک‌ها به افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را قطع می‌کند. با این حال، نهادهای امدادگر گزارش داده اند که به‌دلیل کمبود بودجه، نمی‌توانند به میلیون‌ها تن از نیازمندان کشور کمک کنند.