با گذشت دو سال از حکومت سرپرست در کشور، محدودیت‌های زیاد علیه کار رسانه‌ها وضع شده‌است. در تازه‌ترین مورد فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌ نگاران با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در کشور، سرکوب خبرنگاران را محکوم کرد و گفته که موارد بازداشت خبرنگاران در افغانستان در حال افزایش است. این نهاد خواهان آزادی فوری همه کارمندان […]

با گذشت دو سال از حکومت سرپرست در کشور، محدودیت‌های زیاد علیه کار رسانه‌ها وضع شده‌است.

در تازه‌ترین مورد فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌ نگاران با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در کشور، سرکوب خبرنگاران را محکوم کرد و گفته که موارد بازداشت خبرنگاران در افغانستان در حال افزایش است. این نهاد خواهان آزادی فوری همه کارمندان رسانه‌ها از بند حکومت سرپرست شده‌است. در همین‌حال، معاون اداری رییس‌الوزرا در واکنش به انتقاد سازمان‌‌های بین ‌المللی از سانسور و سرکوب رسانه‌ها گفته که بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست، رسانه‌ها در افغانستان به آزادی‌های اصلی خود دست یافته اند و حکومت سرپرست به آزادی بیان مشکلی ندارد.

این در حالی‌است که پس از آغاز حکومت سرپرست در کشور، ده‌ها رسانه به‌علت وضع محدودیت نشراتی و نبود بودجه کافی فعالیت‌های‌شان را متوقف و کارمندان این رسانه‌ها مجبور به ترک کشور شدند.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین، براساس معلومات نهادهای حامی رسانه‌ها، بیش از ۵۰ درصد از رسانه‌ها کار و فعالیت‌شان را به‌دلیل مشکل اقتصادی متوقف کرده‌اند.