مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل می‌گوید که این سازمان کمک‌های بشری به افغانستان را به مسایل سیاسی گره نمی‌زند. آقای گریفیتس این را هم گفته که با وجود چالش‌ها در ارایه خدمات در افغانستان به‌کمک‌ها ادامه می دهند. معاون دبیر کل سازمان ملل افزوده که پیش گرفتن سیاست اقدام های تنبیهی سخت موثر […]

مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل می‌گوید که این سازمان کمک‌های بشری به افغانستان را به مسایل سیاسی گره نمی‌زند.

آقای گریفیتس این را هم گفته که با وجود چالش‌ها در ارایه خدمات در افغانستان به‌کمک‌ها ادامه می دهند. معاون دبیر کل سازمان ملل افزوده که پیش گرفتن سیاست اقدام های تنبیهی سخت موثر نیست و تهدید برای مجازات نیز نمی‌تواند مشوق برای رفتار بهتر باشد. هم‌زمان با این، رافایلا لودیس سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در دیدار با ملا عبدالواسع رییس دفتر، رییس وزیران حکومت سرپرست گفته که اتحادیه اروپا مردم افغانستان را تنها نمی‌گذارد.

مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در یک نشست خبری گفته است که این سازمان کمک‌های بشری به افغانستان را به مسایل سیاسی گره نمی‌زند.

آقای گریفیتس این را هم گفته که با وجود چالش‌ها در ارایه خدمات در افغانستان به‌کمک‌ها ادامه می‌دهند. معاون دبیر کل سازمان ملل افزوده که پیش گرفتن سیاست اقدام‌های تنبیهی سخت موثر نیست و تهدید برای مجازات نیز نمی‌تواند مشوق برای رفتار بهتر باشد.

همزمان با این، رافایلا لودیس سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در دیدار با ملا عبدالواسع رییس دفتر، رییس وزیران حکومت سرپرست گفته که اتحادیه اروپا مردم افغانستان را تنها نمی گذارد. خانم لودیس افزوده که این اتحادیه تا زمانی در کنار مردم افغانستان قرار خواهد داشت که سطح فقر کاهش یابد.

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در حالی از ادامه کمک‌ها به مردم افغانستان اطمینان می‌دهند که مردم همین اکنون با چالش‌های زیادی دست و پنجه‌نرم می‌کنند و سردی زمستان امسال نیز جان بیش از ۱۷۰ تن را در کشور گرفته است.