دانیل اندریس معاون جدید نماینده خاص دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزار دیدار کرده‌است. آقای حنفی در این دیدار، گفته است که حکومت سرپرست خواهان روابط مثبت و مسالمت‌آمیز با تمام کشورهای جهان است. او همچنان تاکید کرده که اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان دربرابر کشورهای دیگر […]

دانیل اندریس معاون جدید نماینده خاص دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزار دیدار کرده‌است.

آقای حنفی در این دیدار، گفته است که حکومت سرپرست خواهان روابط مثبت و مسالمت‌آمیز با تمام کشورهای جهان است. او همچنان تاکید کرده که اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان دربرابر کشورهای دیگر به‌ویژه همسایگان استفاده شود.

معاون فرستاده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار بیان داشته که افغانستان در محراق کمک‌‌های بشری و همکاری‌های ملل متحد قرار دارد. همچنان آقای حنفی با استقبال از کمک‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌های گوناگون به‌کشور، گفته است که افغانستان برای حل مشکلات انکشافی و بشری به‌همکاری بیشتر نیازمند است.

معاون رییس‌الوزرا در حالی خواستار تعامل مثبت و مسالمت‌آمیز با جامعه جهانی شده‌است که همسایگان افغانستان هرازگاهی از استفاده شدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های ترویستی در برابر کشورهای آنها ابراز نگرانی کرده‌اند.