مقام‌های حکومت سرپرست بار دیگر خواستار تعامل جهان با حکومت کنونی شده‌اند. ملاهبت‌‎الله آخوندزاده، در پیامی به‌‌مناسبت عید فطر گفته است که با تمام کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و تمام جهان در چهارچوب اصول اسلامی، مناسبات مثبت و مؤثر، استوار بر تعامل خوب و متقابل می‌خواهد. همزمان با این، وزیر خارجه امریکا در نشست وزیران […]

مقام‌های حکومت سرپرست بار دیگر خواستار تعامل جهان با حکومت کنونی شده‌اند.

ملاهبت‌‎الله آخوندزاده، در پیامی به‌‌مناسبت عید فطر گفته است که با تمام کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و تمام جهان در چهارچوب اصول اسلامی، مناسبات مثبت و مؤثر، استوار بر تعامل خوب و متقابل می‌خواهد. همزمان با این، وزیر خارجه امریکا در نشست وزیران خارجه G7 تاکید کرد که عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با حکومت کنونی کابل، وابسته به اقدامات مثبت این حکومت است. درهمین‌حال شماری از آگاهان روابط بین‌المللی می‌گویند که حکومت کنونی با رفتار سخت‌گیرانه که دارد، به این زودی‌ها به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

با گذشت بیش از یک‌ونیم سال از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، تاکنون هیچ کشوری این حکومت را به‌گونه‌‎ی رسمی به‌رسمیت نشناخته است. هبت‌‎الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی در پیامی به‌مناسبت عید فطر گفته است که با تمام کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و تمام جهان در چهارچوب اصول اسلامی، مناسبات مثبت و موثر، استوار بر تعامل خوب و متقابل می‌خواهد. در پیام عیدی هبت‌الله آخوندزاده از کشورهای جهان خواسته که در امور داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند.

همزمان با این، وزیر خارجه امریکا در نشست وزیران خارجه G7 تاکید کرد که عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با حکومت کنونی کابل، وابسته به اقدامات مثبت این حکومت است. درهمین‌حال شماری از آگاهان روابط بین‌المللی می‌گویند که تا زمانی که حکومت کنونی شرایط و قواعد قبول شده بین‌المللی را رعایت نکنند به‌رسمیت شناخته نخواهند شد.

در حال‌حاضر هرچند شماری از کشورها با حکومت سرپرست در تعامل اند، اما هیچ کشور به‌گونه رسمی حکومت کنونی کابل را به‌رسمیت نشناخته است.