در ادامه نگرانی‌های جهانی از وضعیت کنونی در افغانستان، رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در سفر به عشق‌‌آباد با سرپرست وزارت خارجه ترکمنستان پیرامون تامین امینت، توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان دیدار وگفت‌وگو کرده‌است. درهمین‌حال شماری از آگاهان سیاسی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور، از کشورهای دیگر می‌خواهند که […]

در ادامه نگرانی‌های جهانی از وضعیت کنونی در افغانستان، رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در سفر به عشق‌‌آباد با سرپرست وزارت خارجه ترکمنستان پیرامون تامین امینت، توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان دیدار وگفت‌وگو کرده‌است.

درهمین‌حال شماری از آگاهان سیاسی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور، از کشورهای دیگر می‌خواهند که برای تامین امنیت و ثبات اقتصادی افغانستان کمک کنند.

در ادامه نگرانی‌های جهانی از وضعیت کنونی در افغانستان، رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در سفر به عشق‌‌آباد با وپا حاجی‌اف، سرپرست وزارت خارجه ترکمنستان پیرامون تامین امینت، توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان دیدار گفت‌وگو کردند. وزارت خارجه ترکمنستان دربیانیه‌ای گفته است که در این دیدار دو طرف برای بهبود اقتصاد افغانستان، اجرای پروژه‌هایی مانند خط لوله گاز تاپی، ساخت خط برق و تعمیر خط آهن را بسیار حیاتی خوانده‌اند.

درهمین‌حال شماری از آگاهان سیاسی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور، نشست‌های بدون حضور نمایندگان افغانستان را بی‌نتیجه و سیاست بازی کشورهای غرب می‌دانند. آنان همچنان می‌گویند که درصورت این چنین نشست‌ها نتیجه می‌دهد که همه کشورهای منطقه و فرا منطقه با افغانستان همکاری کنند.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، تمام کشورهای جهان روابط خود را با این کشور قطع کرد و تا هنوزهم حکومت سرپرست افغانستان از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده‌است.